Dnes je to presne rok, čo Face­book kúpil What­sApp

Tomáš Kahn / 20. február 2015 / Business

20. feb­ru­ára 2014, čiže presne takto pred rokom, kúpil gigant Face­book mes­sa­ging appku What­sApp a z jej zakla­da­te­ľov sa stali miliar­dári.

Face­bo­oku vyso­lil za What­sApp neuve­ri­teľ­ných 19 miliárd USD a to všetko iba 5 rokov po tom, čo sa zakla­da­te­lia What­sAppu roz­hodli, že sa do toho pus­tia. Cel­kom pekné zhod­no­te­nie za 5 rokov roboty, čo poviete? :)

Zakla­da­te­lia appky What­sApp Jan Koum a Brian Acton sa po prvý krát stretli v Yahoo, kde obaja pred­tým pra­co­vali. Appka vznikla na základte toho, že ich už viac neba­vili reklamy na Face­bo­oku, priam ho kvôli nim z nená­vi­deli a tak si spra­vili vlastnú appku na komu­ni­ká­ciu. A teraz je para­doxne Face­book jej vlast­ní­kom.

zdroj: Bus­si­ne­sin­si­der

Pridať komentár (0)