Evo­lú­cia prog­ra­má­tora

Martin Kráľ / 2. október 2015 / Tools a produktivita

Každý z nás si prejde svo­jím pro­fes­ným vývo­jom, no u prog­ra­má­to­rov je to obzvlášť zau­jí­mavé. :)

Prvý rok

Druhý rok

Tretí rok

Piaty rok

Desiaty rok

zdroj:medium.com
Pridať komentár (0)