Google si za doménu .app poriadne zapla­til

Lukáš Gašparík jr. / 27. február 2015 / Tools a produktivita

Keď máte vo vrecku neob­me­dzený bud­get, tak si môžete kúpiť čo chcete a Google si teraz kupujú doménu google.app za cel­kom slušný balík peňazí.

Podľa naj­nov­ších dostup­ných infor­má­cií Google ku svo­jej zbierke domén pri­dal ďal­šiu. Iba pred pár dňami si do svojho port­fó­lia domén pri­pí­sal aj doménu .app, čiže google.app a vyso­lil za ňu sluš­ných 25 mili­ó­nov USD. Google vlastní okrem tejto aj iné zau­jí­mavé domény, ako naprí­klad .soy, .minna, .foo či .how.

O tom aké plány má Google so svo­jim posled­ným poči­nom toho zatiaľ veľa neviem, avšak môžeme sa dom­nie­vať, že by to mohlo mať niečo spo­ločné s Google Play. Nechajme sa teda prek­va­piť, čím nás tento krát Google prek­vapí.

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)