Uči­teľka pou­žila LEGO, aby naučila tre­tia­kov mate­ma­tiku.

Rišo Néveri / 11. december 2015 / Tools a produktivita

LEGO je samo o sebe jedna z naj­lep­ších hra­čiek, na ktoré zo svojho det­stva spo­mí­nam. Keby ho ešte mám určite si niečo posta­vím. Ali­cya Zim­mer­man, uči­teľka tre­tia­kov v New Yorku posu­nula LEGO o úro­veň vyš­šie a začala ním učiť. Zlomky, expo­nenty… LEGO je zjavne naozaj uni­ver­zálne.

lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-1lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-2lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-3
lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-4lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-5lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-6lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-7lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-8lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-9

Zdroj: boredpanda.com

Pridať komentár (0)