23 nových prípadov za stredu. Veľké ohnisko sa tvorí v jedinom okrese