25 naj­lep­ších hote­lov sveta

Simona Hanzelová / 25. novembra 2016 / Zaujímavosti

Nie je to len o kra­jine, ktorú nav­ští­viš. Neza­bud­nu­teľný záži­tok môžeš mať aj z kva­lit­ného uby­to­va­nia. Pri­ná­šame ti top 25 hote­lov, ktoré sa dostali na toh­to­ročný zoznam 50 naj­lep­ších hote­lov na svete podľa maga­zínu Condé Nast Tra­ve­ler.

25. JW Mar­ri­ott, India­na­po­lis, Indiana

25-jw-marriott-indianapolis-indiana

foto: businessinsider.com

24. Bel­mond Hotel Splen­dido & Bel­mond Splen­dido Mare, Por­to­fino, Italy

24-belmond-hotel-splendido-and-belmond-splendido-mare-portofino-italy

foto: businessinsider.com

23. Twin Farms, Bar­nard, Ver­mont

23-twin-farms-barnard-vermont

foto: businessinsider.com

22. Aria Hotel, Buda­pest, Hun­gary

22-aria-hotel-budapest-hungary

foto: businessinsider.com

21. Man­da­rin Orien­tal, Paris, France

21-mandarin-oriental-paris-france

foto: businessinsider.com

20. Kos Aktis Art Hotel, Kos, Gre­ece

20-kos-aktis-art-hotel-kos-greece

foto: businessinsider.com

19. Hotel Emma, San Anto­nio, Texas

19-hotel-emma-san-antonio-texas

foto: businessinsider.com

18. The Dol­der Grand, Zurich, Swit­zer­land

18-the-dolder-grand-zurich-switzerland

foto: businessinsider.com

17. Chro­mata Hotel, San­to­rini, Gre­ece

17-chromata-hotel-santorini-greece

foto: businessinsider.com

16. Gibb’s Farm, Ngo­ron­goro, Tan­za­nia

16-gibbs-farm-ngorongoro-tanzania

foto: businessinsider.com

15. Ecc­les­ton Squ­are Hotel, Lon­don, England

15-eccleston-square-hotel-london-england

foto: businessinsider.com

14. Thom­pson, Chi­cago, Illi­nois

14-thompson-chicago-illinois

foto: businessinsider.com

13. Eller­man House, Cape Town, South Africa

13-ellerman-house-cape-town-south-africa

foto: businessinsider.com

12. Cana­ves Oia, San­to­rini, Gre­ece

12-canaves-oia-santorini-greece

foto: businessinsider.com

11. Hotel Sch­we­i­zer­hof, Luzern, Swit­zer­land

11-hotel-schweizerhof-luzern-switzerland-1

foto: businessinsider.com

10. Hotel Il Pel­li­cano, Tus­cany, Italy

10-hotel-il-pellicano-tuscany-italy

foto: businessinsider.com

9. The Lodge at Ash­ford Castle, Co. Mayo, Ire­land

9-the-lodge-at-ashford-castle-co-mayo-ireland

foto: businessinsider.com

8. Hotel Uni­que, São Paulo, Bra­zil

8-hotel-unique-so-paulo-brazil

foto: businessinsider.com

7. Water­ford Castle, Co. Water­ford, Ire­land

7-waterford-castle-co-waterford-ireland

foto: businessinsider.com

6. Vir­gin Hotels, Chi­cago, Illi­nois

6-virgin-hotels-chicago-illinois

foto: businessinsider.com

5. Sum­mer Lodge Coun­try House Hotel, Dor­set, England

5-summer-lodge-country-house-hotel-dorset-england

foto: businessinsider.com

4. Umaid Bha­wan Palace (Taj), Jodh­pur, India

4-umaid-bhawan-palace-taj-jodhpur-india

foto: businessinsider.com

3. Hotel Matilda, San Miguel de Allende, Mexico

3-hotel-matilda-san-miguel-de-allende-mexico

foto: businessinsider.com

2. COMO The Tre­a­sury, Perth, Aus­tra­lia

2-como-the-treasury-perth-australia

foto: businessinsider.com

1. Bal­ly­fin Demesne, Co. Laois, Ire­land

1-ballyfin-demesne-co-laois-ireland

foto: businessinsider.com

zdroj článku a titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com
Pridať komentár (0)