26 miest s naj­vyš­šou kva­li­tou živo­ta pod­ľa Deuts­che Bank

Miroslav Lukáč / 13. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Shutterstock.com/Shutterstock.com

V roku 2017 Deuts­che Bank po prvýk­rát vypra­co­va­la hod­no­te­nie kva­li­ty živo­ta v 47 mes­tá­ch na celom sve­te. Pora­die je zalo­že­né na 8 inde­xo­ch zosta­ve­ný­ch infor­mač­nou data­bá­zou Num­beo. Tie­to inde­xy sú: kúp­na sila, bez­peč­nosť, zdra­vot­ná sta­rost­li­vosť, nákla­dy na býva­nie, cena nehnu­teľ­nos­tí pod­ľa výno­sov, doprav­ná situ­ácia, zne­čis­te­nie a pod­ne­bie.

26.Oslo, Nórsko - Hlavné mesto Norska sa na tento zoznam dostalo hlavne vďaka vysokému skóre v kategórií znečistenia, kde sa umiestnilo na 10. mieste a pokiaľ ide o kúpnu silu, tak obsadilo 15. miesto.

zdroj foto: Shutterstock.com

25.Johannesburg, Južná Afrika - Vysoký pomer cien nehnuteľností k príjmom dopomohlo k tomu, aby sa Johannesburg umiestnil na relatívne vysokej priečke zoznamu Deutshe Bank.

zdroj foto: Shutterstock.com

24.Brusel, Belgicko - Hlavné mesto Belgicka a sídlo Európskej únie skončilo na piatom mieste v zdravotnej starostlivosti a celkovo na siedmom mieste pomeru príjmov a ceny nehnuteľností.

zdroj foto: BrusselsPictures.com

23.Varšava, Poľsko - Nachádza sa v TOP 10 v dvoch kategóriách, a to na ôsmej priečke v bezpečnosti a šieste miesto pokiaľ ide o životné náklady.

zdroj foto: istockphoto.com

22.Chicago, USA - Tretie miesto s najvyššou kvalitou života v USA po New Yorku a Los Angeles. Obzvlášť pozitívne vysoký je pomer ceny nehnuteľností k príjmom, v ktorom skončilo na druhom mieste.

zdroj foto: Gettyimages.com

21.Dublin, Írsko - Nevynikol v žiadnej zo sledovaných kategórií, ale dosiahol dobré výsledky vo všetkých ukazovateľoch, pričom jeho najlepšie umiestenie bolo v prípade pomeru ceny nehnuteľností k príjmom, kde sa umiestnil na desiatom mieste.

zdroj foto: Shutterstock.com

20.Štokholm, Švédsko - Severské mestá sú známe vysokou kvalitou života a Štokholm nie je žiadnu výnimkou. Mesto a okolie miesta je výnimočné čisté a ekologické, a vďaka tomu skončilo na piatom mieste pokiaľ ide o index znečistenia.

zdroj foto: flickr.com

19.Praha, Česká republika -Ďalšie európske hlavné mesto, ktoré sa vyznačuje tým, že na túto priečku ju dostalo deviate miesto v indexe životných nákladov a jedenáste miesto v bezpečnostnom indexe.

zdroj foto: Shutterstock.com

18.San Francisco, USA - Život v tomto meste je extrémne finančne náročný, ale výsledkom toho je aj vysoká kvalita života. Umiestnilo sa na prvom mieste v klimatickom indexe.

zdroj foto: flickr.com

17.Kapské mesto, Južná Afrika - Mesto, ktoré má najvyššiu životnú úroveň v rámci Južnej Afriky, a to vďaka piatemu miestu v oblasti podnebia a pomeru ceny nehnuteľností k príjmom.

zdroj foto: Shutterstock.com

16.Madrid, Španielsko - Umiestnenie na tejto priečke si Madrid vyslúžil predovšetkým vďaka skvelému umiestneniu v zdravotnej starostlivosti (štvrté miesto) a dobrému podnebiu.

zdroj foto: Shutterstock.com

15.Lisabon, Portugalsko - Obyvateľom poskytuje prepracovaný spôsob dopravy, v ktorom sa umiestnilo na deviatom mieste. Podnebie je ďalším veľkým bonusom, a preto sa umiestnilo v rámci tohto indexu na treťom mieste.

zdroj foto: Shutterstock.com

14.Toronto, Kanada - Aj napriek tomu, že to nie je hlavné meste Kanady, je to najľahšie rozoznateľné mesto zo všetkých v krajine. Najlepšie výsledky dosiahlo v indexe kúpnej sily, kde sa umiestnilo na ôsmej pozícii.

zdroj foto: privatefly.com

13.Auckland, Nový Zéland - Napriek tomu, že počet obyvateľov nedosahuje ani 5 mil., má Nový Zéland dve mestá v TOP 15 tohto rebríčka. Auckland sa tak vysoko umiestnil vďaka štyrom indexom v rozmedzí jedenásteho a sedemnásteho miesta.

zdroj foto: flickr.com

12./11. Berlín, Nemecko - Hlavné mesto sa nedostalo do TOP 10, a to aj napriek vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti, kúpnej sile a dopravných indexov.

zdroj foto: rooziato.com

12./11. Helsinki, Fínsko - V štyroch zo sledovaných indexov dosiahli Helsinki umiestnenie na jedenástom alebo lepšom mieste.

zdroj foto: Shutterstock.com

10.Sydney, Austrália - Celoročné slnečné počasie robí so Sydney jedno z najatraktívnejších miest na svete, hoci v rámci Austrálie nie je to najatraktívnejšie. V štyroch indexoch sa mesto umiestnilo na jedenástej až pätnástej priečke.

zdroj foto: twitter.com

9.Amsterdam, Holandsko - Mesto populárne vďaka vysokému počtu cyklistov v uliciach. Neprekvapíťa, že sa stalo štvrtým najlepším mestom v indexe riešenia dopravnej situácie.

zdroj foto: pixabay.com

8.Boston, USA - Mesto v rámci USA s najvyššou kvalitou života za rok 2017, pričom občania sa tešia v meste Massachusetts druhej najlepšej kúpnej sile na svete.

zdroj foto: wikicommons.com

7.Ottawa, Kanada - Hlavné mesto má štvrtú najvyššiu kúpnu silu na svete a pomer cien nehnuteľností k príjmom a taktiež aj index znečistenia.

zdroj foto: flickr.com

6.Kodaň, Dánsko - Vo viacerých rebríčkoch sa Kodaň umiestnila naozaj vysoko a ani tentokrát to nie je inak. Je to piate najbezpečnejšie mesto a ôsme najmenej znečistené mesto.

zdroj foto: Shutterstock.com

5.Zürich, Švajčiarsko - Na vrchných priečkach sa mesto umiestnilo pri indexe kúpnej sily a na druhom mieste skončilo v indexe bezpečnosti a znečistenia.

zdroj foto: Denar.mk

4.Melbourne, Austrália - druhé najväčšie mesto v Austrálii má podľa Deutsche Bank jednu z najlepších kvalít života. Má tretiu najvyššiu kúpnu silu a v TOP 10 sa umiestnilo aj v rámci zdravotníctva, pomeru ceny nehnuteľnosti k príjmom a podnebie.

zdroj foto: gettyimages.com

3.Viedeň, Rakúsko - Najvyššie hodnotené mesto krajiny, je zároveň hlavným mestom krajiny a má najlepšiu zdravotnú starostlivosť spomedzi všetkých miest na zozname. Zároveň je šiestym najbezpečnejším mestom.

zdroj foto: Shutterstock.com

2.Edinburgh. Veľká Británia - Hlavné mesto Škótska je najlepším mestom v indexe času strávenom v dopravných zápchach, druhým najlepším v oblasti zdravotnej starostlivosti a tretím najlepším pokiaľ ide o znečistenie.

zdroj foto: Shutterstock.com

1.Wellington, Nový Zéland - oficiálne mesto s najvyššou kvalitou života na svete podľa Deutsche Banka. Je to hlavné mesto Nového Zélandu a skončilo na prvom mieste v indexe znečistenia a v TOP 10 skončilo v štyroch ďalších kategóriách.

zdroj foto: Shutterstock.com

 

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)