30 zau­jí­ma­vých vyná­le­zov, ktoré ti uľah­čia život

Lenka Haringová / 8. júla 2016 / Tech a inovácie

Žijeme v dobe, kedy je nutné uľah­čo­vať si život. Nemáme toľko voľ­ného času, ako by sme chceli, ale našťas­tie sa našli ľudia, ktorí pou­žili kre­a­ti­vitu a obja­vili skvelé vychy­távky. A určite ich budeš chcieť mať! 

Loc­kit­ron — koniec več­nému hľa­da­niu kľú­čov. Otvo­ríš dvere aj bez nich.

1094555-650-1459799358-lifebuzz-6143e8811c3307571467499095c3afb5-limit_2000

Cedidlo pre jed­no­duch­šie umy­tie ovo­cia.

1095105-650-1459799358-enhanced-24332-1428294916-3

Cool záložka. Nemu­síš dokon­čiť stranu, skon­číš v urči­tom riadku.

1095555-650-1459799358-15-inventions-you-didnt-know-you-needed-until-now-13

Držiak do vane, či spr­chy na víno, či pivo. Ako si vylep­šiť relax.

1094855-650-1459799358-collage2

Pop­corn misa, ktorá vytriedi nevy­pu­kanú kuku­ricu.

1095155-650-1459799358-enhanced-22313-1430027700-10

Samo­čis­tiaca metla.

1095355-650-1459799358-life-easier-clever-inventions-a-15

Švaj­čiar­sky nožík na avo­kádo.

1096205-650-1459799358-collage1

Baterky s USB por­tom.

1095305-650-1459799358-life-easier-clever-inventions-a-16

Pan­vica. Vol­ské oko alebo dolky?

1094955-650-1459799358-life-easier-clever-inventions-a-19

V jed­nej ruke káva, v dru­hej toast. Fajn držiak na knihu.

1094905-650-1459799358-life-easier-clever-inventions-a-24

Odde­ľo­vač žĺt­kov.

1094705-650-1459799358-preview-650x390-650-1405594274

Vode­odolný blu­e­to­oth repro­duk­tor.

1095255-650-1459799358-enhanced-buzz-4225-1429110438-20

Žeh­liaca doska so zrkad­lom. Ako to, že to dote­raz nikoho nena­padlo?

1096105-650-1459799358-useful-inventions-310

Keď neja­kým zázra­kom nedo­ješ čipsy, zatvo­ríš ich týmto tepel­ným peča­tid­lom.

1095655-650-1459799358-15-inventions-you-didnt-know-you-needed-until-now-2

Držiak na plas­tové vre­cúška. Koľko krát sa ti z nich niečo vysy­palo?

1095755-650-1459799358-15-inventions-you-didnt-know-you-needed-until-now-12

Takto ľahko odstrá­niš jadierka a stopku z pap­riky.

1095405-650-1459799358-iDpKAGniXDc

USB so zabu­do­va­nou mikro kame­rou.

1096505-650-1459799358-45QwLGG5IxY

Tento sig­ni­fi­ká­tor voľ­ného par­ko­va­cieho miesta by mal byť všade samoz­rej­mos­ťou.

1096455-650-1459799358-309da39ed1778f97ec602a3c0ab9b1ce

Prie­hľadný hrian­ko­vač. Aj ty si ako malý čumel napr. do mik­ro­vlnky?

1095855-650-1459799358-0000

Krá­jač baná­nov. Mys­lím na mňamku — piš­kóta, banán, piš­kóta v čoko­láde.

1096355-650-1459799358-7038960-R3L8T8D-600-5745711656189116

Šalá­tová “chňapka”. Konečne. Tie dre­vené vare­chy a podobné veci sú OUT!

1095905-650-1459799358-11174791_711795092309082_2074893842745162018_n

Zaria­de­nie, ktoré si nasu­nieš na prsty a odme­ria ti vzdia­le­nosti. Pre tých, ktorí nemajú v oku, koľko je 10 cm.

1096405-650-1459799358-235

Odkro­jíš a rovno pre­lo­žíš na tanier.

1096255-650-1459799358-collage

Pre vybe­ra­nie čip­sov z ovál­nych nádob.

1094405-650-1459799358-e4d75848c8948e96290f58e089b0d584

Vrec­ková mini tla­čia­reň. Moder­nej­šia ver­zia pola­ro­idu.

1094655-650-1459799358-a9ca11d92529d83714628a387876431e_L

Stla­či­teľný sili­kó­nový obal na čajové vre­cúška.

1094505-650-1459799358-Orbit-slider_990x557_teafu_13

Pre dámy, občas aj pre pánov — držiak laku na nechty.

1095805-650-1459799358-12742110-R3L8T8D-650-6a08d38e7671aaf0855dd0cd452c7861

Sili­kó­nové vre­cúško na vare­nie.

1094455-650-1459799358-orbit_slider_vebo_140x94__4

Tapi — napi­ješ sa hocikde. Hlavne teraz, keď sú rána na fes­ti­va­loch také ťažké.

1095005-650-1459799358-enhanced-3985-1429111644-29-1

A keď sme už pri fes­ti­va­loch a nerád spíš v stane. Tu máš nafu­ko­vací mat­rac na zadné sedadlá.

1096055-650-1459799358-15-inventions-you-didnt-know-you-needed-until-now-9

zdroj: brightside.me, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)