4 frá­zy, kto­rý­mi navž­dy nahraď odpo­veď: „Ja neviem“

Henrieta Balázsová / 18. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: favim.com

Pop­re­mýš­ľaj nad tým, kedy napo­sle­dy sa ťa nie­kto spý­tal na nie­čo, na čo si neve­del odpo­ve­dať. Keď sa to sta­lo, prav­de­po­dob­ne si pove­dal: „Ja neviem“. Samoz­rej­me, nikto nevie všet­ko, no exis­tu­jú 4 frá­zy, kto­rý­mi nabu­dú­ce môžeš túto odpo­veď nahra­diť. Budeš tak pôso­biť dôve­ry­hod­nej­šie, prí­stup­nej­šie a ochot­nej­šie.

#1: „Zistím to.“

Táto odpoveď nielenže pôsobí sebaisto, ale rovnako aj tvojmu spoludiskutujúcemu dodá istotu, že sa na teba môže spoľanúť. Pokrčenie ramenami a strohé: „Ja neviem“ totiž môže pôsobiť tak, že nie si ochotný podať pomocnú ruku ani vtedy, keď by si to urobiť mohol. S jednoduchým, no účinným: „Zistím to“ budeš pôsobiť ako férový, hodnotný a tímový hráč.

#2: „Tiež by ma to zaujímalo...“

Niekedy nastanú chvíle, kedy naozaj nebudeš mať žiadnu odpoveď. Rovnako však nebudeš mať ani predstavu, ako túto odpoveď získať. V týchto prípadoch bude najlepšie, ak svojho konverzačného partnera ubezpečíš v tom, že daná problematika ťa síce tiež zaujíma, no ešte si nenašiel vyhovujúcu odpoveď a povieš: „Tiež by ma to zaujímalo...“ V osobe, s ktorou práve hovoríš, to vyvolá dojem, že sa obaja zaujímate o rovnaké témy a snažíte s hľadať odpovede na rovnaké otázky.

Zdroj: unsplash.com

#3: „Myslím si, že...“

Kvalifikovaný odhad je niekedy lepšou odpoveďou, ako: „Ja neviem“. Ak k danej problematike máš nejaké informácie a podklady, mal by si byť schopný vysloviť aspoň nejakú domnienku. Tvojho konverzačného partnera poteší aj tá viac, ako strohá odpoveď „Ja neviem“. Samozrejme, nezabudni zdôrazniť, že ide len o hypotézu.

#4: „Rád by som ti pomohol, ale opýtaj sa radšej niekoho iného.“

Čo však robiť v prípade, ak na danú oblasť naozaj nie si odborník a netušíš, aká by mohla byť odpoveď na položenú otázku? Najlepším riešením je samozrejme priznať si to. Povedz svojmu konverzačnému partnerovi, že by si mu síce rád pomohol, ale žiaľ to nedokážeš. V takejto situácii je však najideálnejšie zároveň dodať odporučenie na osobu, ktorá sa v danej problematike orientuje a tvojmu spoludiskutujúcemu by na položenú otázku dokázala odpovedať.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)