400-roč­nú sto­do­lu, kto­rá bola v dez­olát­nom sta­ve, chce­li zbú­rať, až kým sa do jej pre­ráb­ky nepus­ti­li deve­lo­pe­ri. Dnes má hod­no­tu 1,2 mili­ó­na libier

interez.sk / 14. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: struttandparker.com

Tie­to neuve­ri­teľ­né obráz­ky pred a po doka­zu­jú, ako sa aj schát­ra­ná sto­do­la, sta­rá viac ako 400 rokov, dá zme­niť na luxus­ný domov. Stav­ba zo 17. sto­ro­čia na opus­te­nej far­me bola v devas­tu­jú­com sta­ve. Deve­lo­per Mark Par­men­ter sa ju roz­ho­dol pre­ro­biť na kolo­sál­ny objekt.

 

st1
struttandparker.com

 Stodola bola zhrdzavená a v katastrofálnom stave.

st2
struttandparker.com

Počas dvoch rokov ju však premenili na luxusný domov v hodnote niekoľkých miliónov.

st3
struttandparker.com

Pod hrdzavým exteriérom boli trámy v zachovalom stave.

st4
struttandparker.com

Developer Mark o stavbe povedal: „Ako môžete vidieť, stavba bola zvonka naozaj v zlom stave. Trámy sa avšak zachovali a rozhodli sme sa ich ponechať. Tehlové múry sme vymenili za preglejky a stavba dostala i vlnitú strechu a železnú dlažbu. Sme presvedčení, že trámy pochádzajú ešte z konca 16. storočia, kedy bolo zvykom, že zo zbúraných domov sa materiál znovu použil.“

st5
struttandparker.com

„V tejto bradži fungujem už 15 rokov, ale toto bol môj prvý projekt tohto druhu. Som veľmi hrdý na výsledok.“

st6
struttandparker.com

Luxusný dom obsahuje štyri spálne, dve otvorené miestnosti, tri kúpeľne a dvojitú garáž.

st8
struttandparker.com

Samotný dom sa nachádza na vidieku necelú hodinu od Londýna.

st7
struttandparker.com

Reštaurácia stodoly v Greywelli trvala dva roky a zahŕňala kompletnú výmenu vonkajšej časti.

Realitný maklér Chris Nicklin, ktorý túto nehnuteľnosť predáva, o stavbe povedal: „To, keď sa pozriete na fotky predtým, dodáva domu istú jedinečnosť a je úžasné sa pozerať na to, ako vyzerá stará stodola teraz. Atraktívnosť samotnej budove dodáva aj fakt, že sa developer rozhodol ponechať charakteristické črty budovy a nesnažil sa ju zmeniť, ale skôr jej prispôsobiť.“

st9
struttandparker.com

„Objekt je zároveň umiestnený v okolí, ktoré sa stáročia nemenilo a dodáva budove istú autentickosť.“

zdroj: ineterz.sk

Pridať komentár (0)