5 slovenských podnikateliek, ktoré sa nebáli otvoriť dvere do sveta biznisu

  • Dnešný Medzinárodný deň žien nás inšpiroval vytvoriť malý zoznam mien, ktoré by si si mal zapamätať
  • Čaká na teba gastro, dizajn aj zero waste projekt
zdroj: archív Hound/archív Natália Gapľovská
  • Dnešný Medzinárodný deň žien nás inšpiroval vytvoriť malý zoznam mien, ktoré by si si mal zapamätať
  • Čaká na teba gastro, dizajn aj zero waste projekt

Dnes oslavujú všetky ženy sveta svoj sviatok. Rozdávajú sa karafiáty a bonboniéry a pripomína sa ich odhodlanosť, sila a dôležitosť rovnosti s opačným pohlavím. To, ako firmy na svojich sociálnych sieťach tento deň vnímajú, sme ti predstavili v rannom článku (nájdeš TU), no bola by škoda nepripomenúť ti aj pár dôležitých mien. Mien z oblasti, ktorá je nám najbližšia. Urobili sme pre teba výber piatich zaujímavých žien slovenského biznisu, ktoré by si mal poznať a podarilo sa nám s nimi spolupracovať.

Simona Budinská

Simona je mimoriadne aktívna milovníčka dobrej kávy, ktorá má čo povedať o slovenskej gastro scéne. Jej meno si môžeš spojiť s úspešným projektom Kávičkári.sk, no na svojom konte má aj dve knihy. Jednou z nich je bedeker slovenských kaviarní Top miesta na Slovensku a druhou (ne)učebnica Gastrolove pre začínajúcich podnikateľov v gastronómii. Pre Startitup dokonca napísala výborný článok, kde zhrnula 7 tipov, ktoré ti pomôžu ak si chceš otvoriť vlastnú kaviareň (nájdeš TU).

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Gastrolove (@neucebnica_gastrolove),

Barbora Figľušová

Mladučká podnikateľka z Horehronia podniká s čučoriedkami a domácim medom a jej usilovná práca jej priniesla dokonca aj titul Podnikateľka Slovenska 2018 aj Začínajúca podnikateľka roka (viac si o jej projekte prečítaš TU). Ťaží z veľkej popularity domácej produkcie a je veľmi aktívna na sociálnych sieťach. Je tiež tvárou lokálnej fashion značky Fake Folk (rozhovor s nimi nájdeš TU).

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Č U Č O R I E D K O V O (@cucoriedkovo),

Na­tá­lia Gap­ľov­ská

Škodlivé parafínové sviečky sa Natália rozhodla vymeniť za ekologickejšiu alternatívu a jej značka LU­MI­NIA vytvorila unikátnu receptúru miešania šiestich voskov, s jedinečnými vôňami, ktoré do ovzdušia nevypúšťajú žiadne škodliviny, a teda sú úplne bezpečné. Predviedla ich dokonca aj na veľtrhu v Paríži. Viac sa dozvieš v našom rozhovore.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa LUMINIA Natural Luxury (@luminia.crystal.candles),

Rebecca Šafariková

So svojimi zdanlivo jednoduchými produktmi je Rebecca známa po celom svete. Vytvára štýlové vôdzky pre psy, ktoré môžeš považovať za malý šperk pre štvornohých chlpáčov. Na ich výrobu používa čisto slovenské materiály a výroba prebieha v bratislavskom ateliéri.

„Ko­mu­ni­ko­vať s kli­en­tami a uve­rej­ňo­vať fotky ich štvor­no­hých mi­lá­či­kov, ktorí no­sia Hound, je pre mňa veľ­kým po­te­še­ním. So­ciálne siete ako Fa­ce­book a Ins­ta­gram sú v prí­pade značky pre psov ide­ál­nym mar­ke­tin­go­vým ná­stro­jom. Ľu­dia na nich zdie­ľajú nie­len svoje zá­žitky, ale radi sa po­chvá­lia aj svo­jimi štvor­no­hými mi­lá­čikmi. Denne nám ľu­dia po­sie­lajú fo­to­gra­fie svo­jich psí­kov, ktorí hrdo no­sia naše pro­dukty. Je to úžasný zdroj in­špi­rá­cie, vďaka kto­rému si môžu kli­enti po­zrieť, ako na iných psí­koch vy­zerá jed­not­livý mo­del, a to im často krát po­môže roz­hod­núť sa,“ prezradila v našom rozhovore, ktorý nájdeš TU.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa hound.sk (@hound.sk),

Petra Brlayová

Petra stavila vo svojom biznise na relatívne nezvyčajný materiál, ktorým je korok. Vyrába z neho štýlové batohy, peňaženky, tašky a taštičky a jej produkty sa tešia veľkej obľube. V rozhovore pre Startitup povedala: „Zis­tila som, že na Slo­ven­sku sa také niečo zo­hnať nedá a vi­dela som dieru na na­šom trhu. Ob­jed­nala som si prvú kor­kovú ka­belku od do­dá­va­teľa, s kto­rým spo­lu­pra­cu­jem do­dnes, aby som sa pre­sved­čila o kva­lite kor­ko­vej módy. V marci 2017 vzni­kol es­hop CORK it a vo feb­ru­ári 2018 som ot­vo­rila aj malý sho­wroom.“ Určite sa oplatí spoznať jej prácu a zapálenie pre podnikanie.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa CORKit (@corkit.slovakia),

Toto bola pätica žien, ktoré na Slovensku robia biznis a mal by si o nich vedieť viac. Ak budeš pravidelne sledovať Startitup, určite už onedlho vyspovedáme ďalšie a ďalšie ambiciózne podnikateľky. Takže zostaň naladený.