8 viet, kto­ré by si mal ihneď vyho­diť zo svoj­ho slov­ní­ka

Henrieta Balázsová / 8. apríla 2017 / Tools a produktivita

Spo­loč­ný­ch majú hneď nie­koľ­ko vecí. Prvou je to, že sa týka­jú pra­cov­nej oblas­ti. Nezá­le­ží však na tom, či si zamest­nan­com, pod­ni­ka­te­ľom ale­bo fre­e­lan­ce­rom — vyva­ro­vať by sa ich mali všet­ci z nás. Ďal­šou ich spo­loč­nou črtou je to, že ak ich pou­ží­vaš, môžu ťa dostať do poriad­ny­ch neprí­jem­nos­tí, a to aj vte­dy, ak ich nevys­lo­vu­ješ so zlým úmys­lom. Vyhoď ich pre­to zo svoj­ho slov­ní­ka skôr, než ti spô­so­bia neja­ký prob­lém.

#1: „To nie je fér!“

Každý rozumný človek vie, že život nie je vždy fér. Ak sa na to však sťažuješ, znamená to, že očakávaš pravý opak - teda že všetko pôjde vždy podľa tvojich predstáv. To však môže byť dôkazom tvojej neskúsenosti a naivity. Vyhoď túto frázu zo svojho slovníka a ber každý neúspech ako novú výzvu.

#2: „Ale ja to robím vždy takto...“

To, že niečo sa osvedčilo tebe neznamená, že to tak musí fungovať vždy. Okrem iného môže táto veta svedčať o tom, že nie si ochotný prijať nové veci a nové postupy, čím si môžeš pokaziť celkový dojem ako u svojho šéfa, tak aj u svojich klientov.

#3: „Žiaden problém.“

Keď ti niekto za niečo poďakuje a tvojou odpoveďou bude táto veta, niektorí ľudia to môžu vnímať tak, že ich požiadavka mala byť problémom. Preto sa odporúča odpoveď frázami ako: „Rado sa stalo“, či „Rád ti s tým pomôžem aj nabudúce“.

#4: „Asi sa idem spýtať hlúposť, ale...“

Táto veta okamžite naruší tvoju dôveryhodnosť a dáš ňou najavo nedostatok sebavedomia. Možno si sa ňou len snažil o zdvorilosť, no výsledný efekt by nebol taký, ako by si si želal.

Zdroj: pexels.com

#5: „Potrvá to len minútku.“

Touto vetou môžeš u ľudí vzbudiť dojem, že si príliš prchký a pracovným úlohám venuješ menej času, než by si vyžadovali. Aj keď ti bude niečo trvať naozaj len 60 sekúnd, použi radšej frázu: „O chvíľku to mám hotové“, aby si sa vyhol presným časovým údajom. Ľudia radi chytajú druhých za slovíčka.

#6: „Skúsim to.“

Ak by si niekomu zadal nejakú úlohu a dostal by si od neho túto odpoveď, pravdepodobne by v tebe nevzbudil dostatok dôvery. Ak nemôžeš sľúbiť, že danú úlohu zvládneš, uisti druhú stranu v tom, že v prípade zlyhania si schopný ponúknuť nejakú vyhovujúcu alternatívu.

#7: „Ale veď on je úplne neschopný...“

Vieš, ako to je - jedna vec je niečo si myslieť, vec druhá hovoriť o tom nahlas. Nikdy pred druhými ľuďmi nespochybňuj schopnosti niekoho iného . Ak je tvoja domnienka o ňom správna, ľudia si to všimnú aj bez toho, aby si na to upozornil.

#8: „Nenávidím túto prácu.“

Pravdou je, že aj keď svoju prácu naozaj nenávidíš, opakovanie tejto frázy to nezmení. U viac motivovaných kolegov ňou vyvoláš len pohoršenie a budú ťa považovať za negativistu. Skús sa radšej v tichosti poobzerať po práci, ktorá pre teba nebude len zárobkovou činnosťou, ale aj istou formou naplnenia tvojich snov.

Zdroj: success.com

Pridať komentár (0)