50 miest, kto­ré by si mal v živo­te urči­te nav­ští­viť

Martina Horváthová / 15. januára 2017 / Zaujímavosti

Na našej pla­né­te sa nachá­dza množ­stvo krás­nych miest a urči­te ich nie je iba 50. Kaž­dý z nás má svo­je vysne­né mies­ta a des­ti­ná­cie, kto­ré by chcel vidieť a spoz­nať. Dúfam, že sa kaž­dé­mu z nás poda­rí v živo­te nav­ští­viť aspoň polo­vi­cu, naprí­klad aj tie­to:

Afric­ký národ­ný park Seren­ge­ti

Serengeti_National_Park_020

foto: safaribookings.com

Auro­ra bore­a­lis z roz­práv­ko­vé­ho Lap­land v sever­nom Fín­sku

Kakslauttanen-Lapland-travelmodus

foto: travelmodus.com

Exu­ma a plá­va­jú­ce pra­siat­ka na Baha­mách

Swimming pigs of the Bahamas in the Out Islands of the Exuma

foto: dxnews.com

Pohos­tin­ná Hava­na na Kube

cuba_havana_ladies

foto: travelnation.co.uk

Západ sln­ka nad Stre­do­zem­ným morom v San­to­ri­ni, Gréc­ko

Sunset in Oia, Santorini. Here is my version of the sunset shot in Oia. This is a blend of 3 shots, 1.3 to 20 seconds, processed as follows: 1) Reduce noice on all 3 raws. 2) Create HRD in Photomatix 3) Blend using Exposure Fusion, sliders set to produce the most natural looking image while still showing some detail in the very dark areas. 4) PS smart sharpen. 5) PS burn the bottom 6) Nik Brilliance and warming 7) Nik Indian summer to warm th elights, masked to not affect the rest. 8) Nik sunlight, brushed over the buildings to add more light 9) Nik Glamour Glow to remove detail in the dark areas. 10) Detailed curves lightening pn windmills. 11) Dodge buildings that were too dark.

foto: vacationadvice101.com

Krás­ne rozk­vit­nu­té stro­my v Kyo­to, Japon­sko

Things-You-Should-Know-About-Kyoto-City-In-Japan-1

foto: earthnworld.com

Skal­na­té poho­rie Tian­zi v Číne, kto­rý­mi bol inšpi­ro­va­ný film Ava­tar

1-jpg

foto: boomsbeat.com

Vodo­pá­dy Igu­azu sú hra­ni­cou medzi Bra­zí­li­ou a Argen­tí­nou

iguazufalls8

zdroj: foreignpixel.com

Luxus a panen­ské plá­že na Male­di­vách

wolfsight_585_maledivy1

foto: foreignpixel.com

Skry­té jaze­ro v Yuca­tán, Mexi­co

63694276

foto: panoramio.com

Zažiť pra­vý bra­zíl­sky kar­ne­val v Sal­va­do­re

rio77

foto: funkypeopleonline.com

Gala­pá­gy a jóga s tuleň­mi

2-galapagas1

foto: nathab.com

Náku­py na trhoch v Istan­bu­le

Istanbul-Grand-Bazaar_CSklsxjkn

foto: lonelyplanet.com

Pre­chádz­ka po Grand Cany­o­ne

Toroweap Point

foto: canyontours.com

Okú­pať sa v lagú­ne na Islan­de

Processed with VSCOcam with c1 preset

foto: trover.com

Prí­ro­da ako z fil­mu na Novom Zélan­de

new zealand tours bay of islands l al

foto: trafalgar.com

Túlať sa po Ber­lí­ne

Berliner Fernsehturm in der Dämmerung

foto: snowplowanalytics.com

Posta­viť sa pred Dve­re do pek­la v Turk­me­nis­ta­ne

DoorToHell_EN-GB9419169704_1366x768

foto: istartedsomething.com

Ang­kor Wat, Kam­bo­dža

angkor-wat-with-water

foto: lonelyplanet.com

Okú­pať sa v Mŕt­vom mori

dead-sea-salt

foto: twistedsifter.com

Dať si drink na Key West na Flo­ri­de

key-west-florida-4

foto: hotelroomsearch.net

Let baló­nom ponad Cap­pa­do­cia v Turec­ku

Cappadocia-Turkey

foto: transturk.com.au

Ryžo­vé polia v Číne

479504102_ee32e97009_b

foto: flickr.com

Zažiť paríž­sku roman­ti­ku

jXMx4mQz6MsnhP1FSKp2TJMt

foto: cpp.edu

Potá­pať sa vo Veľ­kom bari­é­ro­vom úte­se v Aus­trá­lií

foto: miragewithsundays.com.au

Pre­chádz­ka po prí­rod­nom zrkad­le v Salar de Uyuni, Bolí­via

1-jpg

foto: boomsbeat.com

Nav­ští­viť naj­vyš­šiu stav­bu sve­ta Burj Kha­li­fa v Duba­ji

The Burj Khalifa, the world's tallest tower at a height of 828 metres (2,717 feet), stands in Dubai March 5, 2012. REUTERS/Mohammed Salem (UNITED ARAB EMIRATES - Tags: SOCIETY CITYSPACE) - RTR2YV3I

foto: alldubai.ae

Skal­na­té vlny v Coy­o­te But­tes v Ari­zo­ne

north-coyote-buttes-darryl-wilkinson

foto: fineartamerica.com

Arche­olo­gic­ké mes­to Pet­ra v Jor­dán­sku

The-Petra-City-wonder-of-the-world

foto: pdfbooksfree.pk

Vyštve­rať sa na Machu Pic­chu

16641625

foto: lonelyplanet.com

Z jed­né­ho kon­ca na dru­hý po Čín­skom múre

The-Great-Wall-Of-China-3

foto: unkno­wn world.co

Sle­do­vať hviez­dy zo sop­ky Mau­na Kea na Havaj­ských ostro­voch

maunakea

foto: korduroy.tv

Na chví­ľu sa cítiť ako miliar­dár v Mona­ku

monaco

foto: iexplore.com

Magic­ký Taj Mahal v Indii

taj-mahal

foto: tajmahal.org.uk

Moai sochy na Veľ­ko­noč­ných ostro­voch

tongariki-15-moai-statues

foto: easterisland.travel

Baoba­by, lemu­ry, to je Mada­gas­kar

Madagascar

foto: discoverymundo.com

Sta­ré mes­to May­ov Tikal v Guate­ma­le

templo-gran-jaguar-tikal-peten-horizontal

foto: enjoyguatemala.com

Ter­mál­ne jaze­ro v Yel­lo­ws­to­nes­kom par­ku, Sever­ná Ame­ri­ka

top-10-wonders-west-yellowstone-national-park.jpg.rend.tccom.1280.960

foto: travelchannel.com

Rozk­vit­nu­té levan­du­ľo­vé polia v Pro­ven­ce, Fran­cúz­sko

Lavender-fields-Provence-France-1024x576

foto: oddcities.com

New York, hlav­né mes­to sve­ta

new-york-1031411_960_720

foto: pixabay.com

Bagan, mes­to ukry­té v Mjan­mar­skej džun­gli

bagan

foto: yourlocalbooking.com

Osla­va Holi v Indii

14-incredible-india-holi-festival

foto: veryabuja.com.ng

Pra­vý talian­sky kar­ne­val vo Vene­zii

Carevale 2002

foto: pinterest.com

Azor­ské ostro­vy sú skry­té pokla­dy Por­tu­gal­ska

azores2

foto: travelforsenses.com

Lyžo­vač­ka vo Švaj­čiar­skych aplách

swiss-alps

foto: fronne.com

Pla­viť sa po Ha Long Bay vo Viet­na­me

Ha-Long-bay-2-days-2

foto: vietnamexpresstravel.com

Spoz­ná­vať thaj­skú kul­tú­ru

thailand-1

foto: shershegoes.com

Bicyk­lom po Veni­ce Beach v Cali­for­nii

top-california-beach-getaways-venice-beach.jpg.rend.tccom.1280.960

foto: travelchannel.com

Rio de Jane­i­ro ako na dla­ni

rio-de-janeiro-12

foto: lyfstylmusic.com

Spr­cha z Nia­gar­ských vodo­pá­dov

Voyage-to-the-Falls

foto: niagaracruises.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)