Ak číslo 30 vydelíš polovicou a potom pripočítaš číslo 10, aké číslo dostaneš? Tieto logické úlohy potrápia nejedného dospeláka!

  • Logika užitočná v každej oblasti
  • Tehla váži kilo a pol tehly. Koľko váži táto tehla?
logické myslenie
Nasledujúci kvíz slovných úloh preverí tvoje matematické a logické myslenie., Unsplash/Junior Ferreira Unsplash/Michal Parzuchow
  • Logika užitočná v každej oblasti
  • Tehla váži kilo a pol tehly. Koľko váži táto tehla?

Matematika, respektíve logika, nepatrila u mnohých žiakov základných či stredných škôl k obľúbeným predmetom. Azda ešte výstižnejšie je povedať, že často išlo o strašiaka a mnohí študenti si výber vysokej školy prispôsobili tomu, aby sa matematike veľkým oblúkom vyhli, aspoň si to mysleli. Ale matematika, respektíve logické myslenie, má mimoriadne dôležitú úlohu.

Aj preto je neustále precvičovanie logického uvažovania pre náš život dôležité, a to v každom veku. Aj nasledujúcich desať slovných úloh, ktoré preveria tvoje logické myslenie a ukážu, na akej úrovni máš vyvinuté tieto schopnosti.

Súčet troch po sebe idúcich čísel je 384. Ktoré to sú čísla?

thisisengineering-raeng-GzDrm7SYQ0g-unsplash Unsplash/ThisisEngineering RAEng
Správne! Nesprávne!

Keďže súčet po sebe troch idúcich čísel je 384, tak vydelíme toto číslo 3 (počtom čísel) dostaneme priemer týchto čísel. 384 : 3 = 128, teda týmito číslami sú 127, 128 a 129.

Tehla váži 6 kíl a pol tehly. Koľko váži táto tehla?

jeswin-thomas-hecib2an4T4-unsplash Unsplash/Jeswin Thomas
Správne! Nesprávne!

Pomôžeme si jednoduchou rovnicou: x je váha tehly, a teda: x = 6 + x/2, z toho vyplýva že x/2 = 6 a teda x = 12 kilogramov.

Ak číslo 30 vydelíš polovicou a potom pripočítaš číslo 10, aké číslo dostaneš?

chris-liverani-ViEBSoZH6M4-unsplash Unsplash/Chris Liverani
Správne! Nesprávne!

Je to jednoduchšie, ako sa môže zdať: 30/0,5 +10 = 60 +10 = 70

Myslím si číslo. Jeho hodnota sa rovná súčtu trojnásobku čísla 12 a čísla 9. Aké číslo si myslím?

Čísla Unsplash/Mika Baumeister
Správne! Nesprávne!

x = (3 x 12) + 9 = 36 + 9 = 45

Myslím si dve čísla, prvé je o 30 menšie ako druhé, súčet týchto čísel je 60. Aké dve čísla si myslím?

antoine-dautry-05A-kdOH6Hw-unsplash Unsplash/Antoine Dautry
Správne! Nesprávne!

Pomôžeme si dvoma rovnicami o dvoch neznámych: a = b - 30; a + b = 60. Tie postupne upravíme: a - b= -30; a + b = 60, z tohto si vyjadríme b = 60 - a a dosadíme do prvej rovnice a - (60 - a) = 30, a teda 2a - 60 = -30, čiže 2a = 30, a tak a = 15; b je o 30 väčšie, čiže b = 45.

V triede so 40 žiakmi je 15 chlapcov. Aký je podiel dievčat v triede?

žiaci sedia v škole na hodine TASR/AP/Michel Spingler
Správne! Nesprávne!

Dievčat musí byť 25, keďže chlapcov je 15 a dohromady ich má byť 40. 25/40 = 5/8.

Koľkokrát väčší je dvojnásobok jednej tretiny ako jedna devätina?

gayatri-malhotra-4wF66_KWJxA-unsplash Unsplash/Gayatri Malhotra
Správne! Nesprávne!

x = (2 x 1/3) : 1/9 = 6

Na skúške z matematiky získali dvaja študenti skóre 95, šiesti 90, traja študenti 80 a jeden študent 50 bodov. Aké bolo priemerné skóre v triede?

jeswin-thomas-hecib2an4T4-unsplash Unsplash/Jeswin Thomas
Správne! Nesprávne!

(95 + 95 + 90 + 90 + 90 + 90 + 90 + 90 + 80 + 80 + 80 + 50)/12 = 1020/12 = 85

Súčet troch prirodzených čísel, z ktorých každé nasledujúce je o 5 väčšie ako predchádzajúce, je 204. Ktoré sú to čísla?

annie-spratt-JexAuNCfefs-unsplash (1) Unsplash/Annie Spratt
Správne! Nesprávne!

Opäť si pomôžeme rovnicou: a+(a + 5) + (a + 5 + 5) = 204; 3a = 189, teda a = 63, ďalšie číslo bude o 5 väčšie, teda 68, a ďalšie zase o 5 väčšie, teda 73

Aké číslo dostaneš, keď k najväčšiemu dvojcifernému číslu pridáš 12 stoviek, 14 desiatok a 21 jednotiek?

škola Unsplash/Ivan Aleksic
Správne! Nesprávne!

Najväčšie dvojciferné číslo je 99, k tomu pripočítame 1200, 140 a 21, teda 99 + 1200 + 140 + 21 = 1460.

KVÍZ: Ak číslo 30 vydelíš polovicou a potom pripočítaš číslo 10, aké číslo dostaneš? Tieto logické úlohy potrápia nejedného dospeláka!
Slabo

charles-deluvio-zGn2cg9qBvU-unsplash

Rozhodne máš čo zlepšovať!
Priemerne

charles-deluvio-zGn2cg9qBvU-unsplash

Máš na čom stavať, ale stále je priestor na zlepšenie.
Výborne

charles-deluvio-zGn2cg9qBvU-unsplash

Gratulujem. Tvoja logika je nadpriemerná. Len tak ďalej!

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá