Ako sme klientovi prostredníctvom súťaží zväčšili Instagram o 16 000 sledovateľov

Bez názvu-2
@odzadu/@interezsk/@emefka_official

Súťaž, ako forma natívnej komunikácie, spĺňa brand awareness aj komunikačný cieľ. Primárnym dôvodom, prečo využívame súťaže, ako formu natívneho obsahu, je zvyšovanie počtu sledovateľov na instagramovom účte partnerov. Je však dôležité spomenúť všetky pozitívne efekty, ktoré dokážeme dosiahnuť vďaka súťažiam:

 1. zvýšiť predajnosť produktov 
 2. získať klientovi nových sledovateľov za extrémne krátky čas
 3. zvýšiť engagement na jeho instagramových postoch a stories
 4. zvýšiť povedomie o značke klienta a jeho produktoch či službách
 5. podporiť klientovu prebiehajúcu kampaň

V spolupráci s dm drogerie markt Slovensko sme vytvorili sériu súťaží, ktoré prebehli na instagramovom účte nášho ženského portálu @odzadu, lifestylového portálu @interezsk a zábavného portálu @emefka_official.

Klient sa rozhodol umiestniť súťaže na instagramových účtoch Startitup Group z dôvodu, že: „Startitup Group vnímame ako silný media house s kvalitným obsahom. Preto sme ponuku našej mediálnej agentúry akceptovali a rozhodli sa zamerať na portály, ktoré sú blízke našej hľadanej cieľovej skupine,“ tvrdí skupinová vedúca marketingu dm Slovensko Natália Franková.

Podľa slov Natálie Instagram rastie veľmi rýchlym tempom a svojou popularitou ovplyvňuje najmä generáciu Z a mileniálov. „Pri tejto cieľovej skupine sme cítili na Instagrame nedostatky, a preto sme sa rozhodli využiť potenciál, prepojiť ich s našim účtom a ukázať im tie najnovšie HOT produkty z našich dm predajní a e-shopu.“ dodáva. 

Aj z toho dôvodu sme stanovili cieľ spolupráce nasledovne:

 • zvýšiť počet sledovateľov na klientovom účte
 • zvýšiť brand awareness o značke
 • predstaviť obľúbené kozmetické značky, ktoré má klient v ponuke

V priebehu 5 mesiacov sme publikovali 7 súťaží. Na Instagrame @odzadu sme uverejnili 4 súťaže. Instagram @interezsk publikoval 2 súťaže a @emefka 1 súťaž.

Každá zo súťaží fungovala na rovnakom princípe, a to „označ osobu/osoby a vyhrajte„, pričom podmienkou k výhre bolo, aby zapojená osoba začala sledovať klientov účet.

Nárast fanúšikov na Instagrame @dm_slovensko po uverejnení prvej súťaže na Instagrame @odzadu.

Prvou súťažou sa nám podarilo počas 5 dní zasiahnuť 54 566 ľudí a zvýšiť počet sledovateľov Instagramu @dm_slovensko o viac ako 4 000 ľudí. V priebehu 5 mesiacov, počas ktorých sme publikovali 7 súťaží sa zvýšil počet sledovateľov Instagramu @dm_slovensko až o 16 tisíc a dosah všetkých postov spolu bol viac ako 500 tisíc.

Je však potrebné spomenúť aj možný negatívny efekt súťaže. Pri každom náraste sledovateľov na účte partnera príde po skončení súťaže „vlna“ odsledovania účtu. Približne 15 – 30 percent nových sledovateľov po skončení súťaže prestane sledovať klientov Instagram. Aby sa znížil tento negatívny efekt, spísali sme 3 tipy, ktoré by tomu mali čiastočne zabrániť:

Prečo investovať do našich súťaží na Instagrame?

 • Startitup Group je media house s najsilnejšími instagramovými účtami na Slovensku
 • Súťaž je jeden z najúčinnejších nástrojov, ako dosiahnuť ciele klienta
 • Pomer cieľ a výkon je jeden z najefektívnejších vôbec

Chceš ve­dieť, koľko ta­káto kam­paň stojí a čo všetko môže práve tvoja firma zís­kať?

Na­píš nám na mos­[email protected]­ti­tup.sk a my si radi s na­ším kre­a­tív­nym tí­mom náj­deme čas na za­da­nie od tvojej firmy.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie