Európska únia spravila významné rozhodnutie. Zakázala látky, ktoré škodia včelám

  • Európska únia dnes urobila pravdepodobne jedno zo svojich najlepších rozhodnutí
  • Členovia Európskeho parlamentu zakázali pesticídy, ktoré obsahujú neonikotinoidy
  • Tieto látky negatívne vplývajú na nervový systém včiel
včely
flickr
  • Európska únia dnes urobila pravdepodobne jedno zo svojich najlepších rozhodnutí
  • Členovia Európskeho parlamentu zakázali pesticídy, ktoré obsahujú neonikotinoidy
  • Tieto látky negatívne vplývajú na nervový systém včiel

Keď sa chce, všetko sa dá. Členské štáty Európskej únie sa rozhodli chrániť prírodu, a tak sa jednohlasne dohodli na podporení zákazu využívania pesticídov, ktoré obsahujú tzv. neonikotinoidy. Tie majú podľa všetkého neblahý vplyv na nervový systém včiel a hmyzu vôbec. Medzi neonikotinoidy, ktoré obsahujú niektoré pesticídy patrí imidakloprid, tiametoxán a klotianidín. Práve pesticídy obsahujúce tieto tri látky boli zakázané.

Prečo sú včely také dôležité? Jednoducho preto, lebo majú priamy dopad na výkonnosť ekonomiky. Včely totiž opeľujú stromy a rastliny a okrem toho nám vyrábajú mnohé zdravé pochúťky. Včely sú jednoducho pre ľudstvo nenahraditeľné. Pesticídy obsahujúce neonikotinoidy boli obmedzené už v roku 2013. Teraz však budú úplne zakázané. Ale z poľnohospodárstva úplne nevymiznú. Zákaz sa týka iba ich používania vo voľnej prírode. Práve odtiaľto sa totiž môžu ľahko vzduchom šíriť na veľké vzdialenosti. Včely vystavené vplyvom týchto látok majú nielenže kratší život, ale kvôli napadnutiu nervového systému strácajú schopnosť lietať a vrátiť sa späť do úľa.

Aktivisti a odborníci chcú presadiť kompletný zákaz

Zákaz sa zatiaľ netýka uzavretých plôch. Poľnohospodári tak môžu tieto pesticídy smelo používať aj naďalej v skleníkoch. Škodlivé látky by z uzavretých priestorov nemali uniknúť. Pesticídy obsahujúce neonikotinoidy majú v poľnohospodárstve svoje pevné miesto. Bez nich by bola úroda omnoho nižšia. Chránia totiž dôležité plodiny pred škodcami. Problémom včiel je aj to, že priam milujú nektár, ktorý je kontaminovaný práve škodlivými látkami. Prečo tomu tak je, je zatiaľ záhadou.


Tento zaujímavý fenomén potvrdila štúdia zverejnená v časopise Nature. V nej ponúkli včelám dve vzorky. Obe boli roztokmi cukru, avšak jedna z nich bola kontaminovaná škodlivými látkami obsiahnutými v pesticídoch. Včely si ako naschvál vybrali vždy práve tú vzorku, ktorá ich obsahovala, aj napriek tomu, že tieto látky nedokázali cítiť.

Čmeliaky boli na tom ešte horšie ako včely. Ich láska k nektáru obohatenom pesticídmi dosiahla obludné rozmery. Dnes sa v Bruseli konalo stretnutie päťdesiatky odborníkov, ktorá chce presadiť kompletné zakázanie používania pesticídov obsahujúcich všetky druhy neonikotinoidov. Posledné slovo má však Európsky parlament.

zdroj: sciencemag.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech