Ani introvert ani extrovert? Možno patríš do kategórie ambivert

  • Existujú dva základné typy osobností - extrovert a introvert
  • To, čo sa nachádza medzi nimi, zvykneme nazývať ambivertom
  • Práve tento typ osobnosti je možné odhaliť na základe deviatich znakov
sammie-vasquez-582770-unsplash
flickr
  • Existujú dva základné typy osobností - extrovert a introvert
  • To, čo sa nachádza medzi nimi, zvykneme nazývať ambivertom
  • Práve tento typ osobnosti je možné odhaliť na základe deviatich znakov

V minulosti sa predpokladalo, že existujú iba dva základné typy osobností. Jednou z nich je extrovert, tou druhou, samozrejme, introvert. Extrovert je otvorený a priateľský človek, ktorý si ľahko získava ľudí na svoju stranu. Jeho protipólom je práve introvert, ktorý je skôr uzavretejší, a tým pádom neviditeľnejší. Má menej priateľov a pôsobí menej priebojným dojmom. Zistilo sa však, že niekedy je jednoznačná identifikácia poriadne ťažká, pretože človek môže dokonca preskakovať medzi extrovertom a introvertom.

Takémuto človeku hovoríme ambivert. Jednoducho, ani ryba ani rak. Osobnosť človeka sa formuje na začiatku dospelosti. Na rozdiel od iných vecí, ktoré je možné meniť, môžeme osobnosť zmeniť len veľmi ťažko. Výhodou ľudí s ambivertnou osobnosťou je to, že sa dokážu jednoducho prispôsobiť situáciám, ktoré vyžadujú rôzny prístup. Ľahko sa tak prispôsobia ľudom podľa situácie.

Adam Grant, ktorý tento fenomén študoval, dospel k záveru, že 2/3 ľudí sa nedokáže identifikovať striktne ako extroverti alebo introverti. Väčšina z nás sa nachádza práve v strede. Grant taktiež potvrdil, že najlepšími predajcami nie sú extroverti, ako sa kedysi predpokladalo. Najlepším predajcami sú práve ľudia uprostred práve pre ich schopnosť prispôsobenia sa situácii.

9 vlastností, ktoré sú typické pre ambivertov:

1. Dokážu pracovať osamote, ale aj v tíme. Neuprednostňujú ani jednu formu.

2. Spoločnosť druhých im neprináša nepríjemné pocity. Sú však unavení, ak trávia s ľuďmi príliš dlhý čas.

3. Sú radi stredobodom pozornosti, ale nie príliš dlho.

4. Niektorí ľudia si myslia, že sú tichí, iní že sú spoločenskí.

5. Nepotrebujú stále napredovať, avšak príliš dlhá prestávka ich začne nudiť.

6. Dokážu sa stratiť vo svojich myšlienkach rovnako, ako sa dokážu stratiť pri konverzácii.

7. Krátky rozhovor ich neznepokojuje, ale je nudný.

8. Keď ide o dôveru k iným ľudom, sú niekedy skeptickí, inokedy dôverujú okamžite.

9. Ak trávia príliš veľa času osamote, tak sa začnú nudiť. Naopak, príliš veľa času s ľuďmi ich unaví.

Aby ambivert netrpel, mal by sa dokázať vedome prispôsobovať situácii, ak to nejde prirodzene. Ambiverti s nízkym sebavedomím majú totiž v tejto oblasti problémy.

zdroj: forbes.com

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech