Apli­ká­cia pre cuk­rov­ká­rov: Vir­tu­ál­ny lekár vždy po ruke

Richard Vitkovský / 13. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pixabay.com/pexels.com

S vývo­jom infor­mač­ný­ch tech­no­ló­gií a zdo­ko­na­ľo­va­ním mobil­ný­ch tele­fó­nov pri­chá­dza­jú aj roz­ší­re­né mož­nos­ti nie­len pre zába­vu, ale aj v oblas­ti zdra­via. Veď taký smart­fón doká­že naozaj veľa. Tak pre­čo by nedo­ká­zal byť pomoc­ní­kom aj v oblas­ti zdra­via? Doktor, kto­ré­ho môžeš mať stá­le pri sebe. 

Telemedicína je pomerne novým pojmom v oblasti zdravotníctva. S vývojom a zdokonaľovaním technológií sa však skloňuje čoraz častejšie. Umožňuje využívanie rôznych lekárskych a zdravotníckych služieb bez ohľadu na vzdialenosť. Cieľom je nielen pomôcť, ale aj rozšíriť povedomie o starostlivosti o vlastné zdravie, keďže mnoho ľudí začína riešiť vlastné zdravie, až keď je neskoro. Takže super nápad. Zaujímavým príspevkom v oblasti telemedicíny je určite mobilná aplikácia priamo zo Slovenska, ktorá je zameraná na cukrovkárov.

Aplikácia ako váš virtuálny lekár?

V minulom roku nenápadne prebehla na Slovensku štúdia zameraná špecificky na telemedicínu. Zúčastnilo sa jej mnoho firiem z oblasti zdravotníctva spolu z univerzitami, ktoré sa zaoberajú informatikou a elektrotechnikou. Prvá časť výskumu bola zameraná na vplyv cukrovky na zrak pacienta a druhá časť na možnosti, ktoré by mohla ponúknuť práve telemedicína. Pokusná skupina bola tvorená 400 osobami, ktorých vekové rozpätie sa pohybovalo od 18 do 50 rokov.

aplikácia

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

Výsledkom je mobilná webová aplikácia, ktorá umožní prepojenie pacienta a lekára. Čo všetko je potrebné, aby bolo využitie appky úplné? Samozrejme smartfón s pripojením na internet, glukomer s bluetooth funkciou, ktorý zmeria cukor v krvi a teplomer.

Každý z účastníkov výskumu následne nahadzoval do appky 8 špecifických údajov, a to: aký majú tlak, aké lieky užívajú, ako sa stravujú, aký je obvod ich pása, či len ležia alebo vykonávajú nejakú fyzickú aktivitu, hodnotenie toho, ako sa cítia, ďalej uvádzali hmotnosť a hodnoty cukru v krvi.

Následne aplikácia rozdelí pacientov podľa zadaných údajov do troch farebných zón. Vďaka týmto výsledkom má lekár prehľad o všetkom. Ak uvidí zhoršenie nejakých údajov, hneď môže naordinovať vhodnú liečbu. Na zhoršenie je lekár upozornený automaticky. No, nie je to paráda?

aplikácia

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

Pacient má prehľad, lekár ma prehľad a všetci sú spokojní. A tým odpadnú často zbytočné a zdĺhavé návštevy lekára. Čo je však zaujímavé, je malé zlepšenie výsledkov u zúčastnených pacientov. A tak to ostalo aj po pretestovaní pacientov v rámci lekárskej kontroly po niekoľkých mesiacoch.

Tvorcovia aplikácie však nespia na vavrínoch a postupne chcú zdokonaľovať jej funkcionalitu. A kedy ju budú môcť využívať všetci? Po plánovanom druhom výskume, z ktorého vzíde finálna verzia.

Zdroj: books.google.sk

Pridať komentár (0)