Autá, na kto­rých jazdí tech­no­lo­gická elita: Od Fer­rari až po dvad­sať­ročný Accord!

Martin Bohunický / 19. decembra 2015 / Business

Kým budeme jaz­diť všetci na auto­nóm­nych autách, musíme si vysta­čiť s kla­si­kou. Je veľmi zau­jí­mavé sle­do­vať voľby jed­not­li­vých miliar­dá­rov. Nie­ktorí idú do toho poriadne skromne, iní zase riadne extra­va­gan­tne. Na tomto jaz­dia tech­no­lo­gickí lídri.

Prvým autom Tima Cooka bolo Pors­che Boxs­ter, tieto dni ho však ľudia vídajú v BMW 5 Series.

Tim Cook's first car was a Porsche Boxster, but these days he's been seen driving a BMW 5 Series.

Elon Musk pocho­pi­teľne jazdí na svo­jej Tesle, pri­znal však aj to, že vlastní tohoto pôso­bi­vého fešáka — fan­tas­tický Jaguar 67 Series 1 E-Type.

Elon Musk, the billionaire behind Tesla and SpaceX, is quite fond of his own automotive brand, though he admits he owns a 67 Series 1 E-Type Jaguar.

Mark Zuc­ker­berg vlastní hneď nie­koľko áut vrá­tane sta­rej a oby­čaj­nej Acura TSX, doprial si však aj poriadny luxus — za 1,3 mili­óna dolá­rov kúpil Pagani Huayra.

Facebook CEO Mark Zuckerberg reportedly owns several cars, including an Acura TSX, but he also reportedly paid for an Italian Pagani Huayra supercar, which starts at a cool $1.3 million.

Miliar­dár Bill Gates má celú kolek­ciu áut Pors­che, hlav­ným mode­lom je jed­no­značne Pors­che 959. To kúpil pred 13 rokmi — tesne pred­tým, než tento model schvá­lili ame­rické úrady.

Microsoft billionaire Bill Gates has quite the Porsche collection, but the headliner is easily the Porsche 959 sports car, which he bought 13 years before the car was approved by the US EPA or US Department of Transportation.

Jeff Bezos z Ama­zonu jazdí na Honde Accord z roku 1996. Takéto auto ťa v slo­ven­ských auto­ba­zá­roch vyjde okolo 750 eur.

Amazon CEO Jeff Bezos still drives his 1996 Honda Accord. That model today costs around $4,000.

Zakla­da­teľ Snap­chatu Evan Spie­gel si na autá potrpí a má veľmi zau­jí­mavú zbierku. Naj­väčší úlo­vok zís­kal po rai­so­vaní peňazí v roku 2013. Za odmenu si kúpil toto Fer­rari.

Snapchat founder and CEO Evan Spiegel enjoyed several luxury cars growing up, but after Snapchat's Series B funding in June 2013, Spiegel immediately bought himself a Ferrari. Ferraris can cost anywhere from $188,000 to $400,000 and up.

Uber CEO Tra­vis Kala­nick nejazdí, vozia ho šoféri Uberu.

Uber CEO Travis Kalanick only gets around using Uber. He's also been known to moonlight as an Uber driver.

Ser­gey Brin z Google miluje autá Tesla. Je štvr­tou oso­bou, ktoré dostali prvé modely SUV Model X.

Google cofounder Sergey Brin loves his Tesla cars. He's the fourth person to receive Tesla's newest car and first SUV, the Model X.

Sean Par­ker, prvý pre­zi­dent Face­bo­oku, jazdí po San Fran­ciscu na Audi S5, v Los Ange­les pre­fe­ruje Tesla Model S.

Sean Parker, cofounder of Napster and first president of Facebook, shuttles around San Francisco in an Audi S5, but he drives around in a flashier $100,000 Tesla Model S when he's in Los Angeles.

Dell CEO Michael Dell má nie­koľko áut, vrá­tane Hum­mer H2. Jeho pýchou je potom tento krá­sa­vec — Pors­che Car­rera GT.

Dell CEO Michael Dell owns several cars, including a Hummer H2 — no longer in production — and a slick Porsche Carrera GT.

Spo­lu­za­kla­da­teľ Face­bo­oku Dus­tin Mos­ko­vitz jazdí na skrom­nom Volk­swa­gene R32 Hatch­back.

Facebook cofounder and billionaire Dustin Moskovitz drives a humble Volkswagen R32 Hatchback, which you can buy today for about $13,000.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)