Až 8 z 10 Slovákov zlyhá. Trúfni si na najväčšie gramatické „chytáky“ slovenčiny

  • Slovenčina nie je ľahký jazyk
  • S gramatikou má problém množstvo Slovákov
  • Dokáž, že patríš medzi výnimky
Žena za notebookom
Ilustračné foto: Pixabay/expresswriters
  • Slovenčina nie je ľahký jazyk
  • S gramatikou má problém množstvo Slovákov
  • Dokáž, že patríš medzi výnimky

Je pre teba naša gramatika niekedy „španielskou dedinou“ ? Potom nie si sám, slovenčina dáva neraz zabrať aj nám, Slovákom, nehovoriac o cudzincoch, ktorí sa učia náš jazyk. Základy našej gramatiky by však mal poznať každý z nás. 

Sociálne siete, listy, ale napríklad aj oznamy či „menučka“ v reštauráciách sú neraz plné gramatických chýb. A to býva často zdrojom humoru a inokedy aj hádok o tom, čo a ako sa píše správne. Dokáž, že máš svoje gramatické vedomosti v malíčku, a nenecháš sa nachytať tým, čo sme si pre teba pripravili.

V júli minulého _____ sme išli na dovolenku.

dovolenka na ostrove Unsplash/Rayyu Maldives, Upgraded Points
Správne! Nesprávne!

Podstatné meno rok má v genitíve jednotného čísla prípustné oba tvary – roka i roku. Podoba roka sa ustálene používa v niektorých spojeniach, napr. vyše roka, pol roka, do roka a do dňa. V ostatných prípadoch možno použiť podoby s príponou -a aj -u, napr. na začiatku školského roka/roku, do nového roka/roku.

V takomto prípade _________ o skutočne neobvyklú vec.

škola TASR/Radovan Stoklasa
Správne! Nesprávne!

Slovné spojenia jedná sa o..., jednalo sa o... sú nespisovné. Namiesto nich vo verejných jazykových prejavoch používame spisovné slovné spojenia ide o niečo, išlo o niečo.

Vďaka za odpoveď, rozumiem _________.

žena na psychologickom sedení Unsplash/Sigmund
Správne! Nesprávne!

Správne sa píše rozumiem ti.

Našou dnešnou _________ je úspešná športovkyňa a olympionička.

Unsplash
Správne! Nesprávne!

Slovo „hosťka“ nie je zaradené medzi spisovné slovíčka v slovníkoch spisovnej slovenčiny. V spisovnej slovenčine podstatné meno ženského rodu je hostka, nie „hosťka“.

Jaro mal 16 rokov, keď _________ šoféroval.

auto zaparkované pri pláži Unsplash/Yi Ma
Správne! Nesprávne!

Keď použijeme nesklonný tvar s „krát“, slovo píšeme spolu. Prvýkrát, druhýkrát, štyridsiatykrát. Žiadne pomlčky, žiadne medzery. Avšak ak sa rozhodneš pre variant s „raz“, píšeme najprv radovú číslovku a nasleduje medzera: prvý raz

Anka podišla niekoľko krokov bližšie, _________ stála na dva kroky od Miloša.

ziaci, skoly TASR/Lukáš Grinaj
Správne! Nesprávne!

Vyjadrenie „tým pádom“ počúvame často. Prebrali sme ho z českého „tím pádem“ a je nespisovné. V dôsledkovom význame namiesto neho používame dôsledkové spojky teda, a teda, tak, a tak, takže, nuž, atď.

_________ ste prišli, zapíšeme si vás, a môžeme v diskusii pokračovať.

práca Unsplash/Hunters Race
Správne! Nesprávne!

Spojka „nakoľko“ je často nesprávne používaná pri uvádzaní príčinnej vety. Namiesto príčinnej spojky nakoľko používame spojky, ktoré sú v takomto prípade spisovné – keďže, pretože, lebo.

Prišli sme skôr _________ čakali sme v obývačke.

Apartmány DOMA(ŠA) Apartmanydomasa
Správne! Nesprávne!

V priraďovacom súvetí píšeme čiarku, len ak nie sú vety pospájané spojkami a, i, aj, ani, alebo, či. Takže v tomto prípade, sú obdive možnosti správne.

Nové Mesto _________ Váhom je naše obľúbené mesto.

Nové mesto nad Váhom TASR/Ján Krošlák
Správne! Nesprávne!

O _________ už počul od mnohých kamarátov, preto sa tam rozhodol ísť na tohtoročný trip.

Južná Kórea Flickr/Gerald Mark Soto
Správne! Nesprávne!

Písanie cudzích podstatných mien ženského rodu, ktoré končia na –ea, napríklad Kórea, Andrea či Ikea, je „otáznikom“ pre mnohých ľudí. V datíve a lokáli ich na konci vždy píšeme s mäkkým i, v genitíve jednotného čísla a v nominatíve množného čísla zasa s ypsilonom.

Tieto gramatické chytáky nedá 8 z 10 Slovákov
Katastrofa

škola

Gramatika je pre teba „španielskou dedinou“.
Slušné

ziaci, skoly

Tvoja gramatika nie je až taká zlá.
Skvelé!

muž na schodoch v obleku

V gramatike si skutočne dobrý.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá