Na Wolte majú takmer dokonalé hodnotenie. Burgráreň, ktorá sa pýši unikátnou technológiou, ktorú ako jediná na Slovensku používa