Chronické sťažovanie vedie k rozvoju negatívnych charakterových vlastností

  • Ak patríš medzi väčšinu, pravdepodobne sa sťažuješ viac ako je potrebné. Výsledok?
  • Takmer istá šanca, že sa budeš o nejaký čas správať negatívne za každých okolností
  • Našťastie však existujú účinné techniky na nápravu
sťažovanie
flickr
  • Ak patríš medzi väčšinu, pravdepodobne sa sťažuješ viac ako je potrebné. Výsledok?
  • Takmer istá šanca, že sa budeš o nejaký čas správať negatívne za každých okolností
  • Našťastie však existujú účinné techniky na nápravu

Prieskumy ukazujú, že väčšina ľudí je negatívne naladená. Takmer každý jeden človek sa posťažuje aspoň raz za minútu v priebehu typickej konverzácie. Sťažovanie je pravdepodobne geneticky zakódované vo väčšine z nás. Pravdepodobne aj to je dôvodom prečo máme pocit, že je celá spoločnosť negatívne naladená a situácia je taká aká je. Je totiž pomerne jednoduché sťažovať sa, ale ťažšie povedať niečo pozitívne. Sťažovanie totiž k ničomu nezaväzuje.

Väčšina ľudí volí preto jednoduchšiu cestu. Problémom je, že sústavné sťažovanie vedie k omnoho vážnejším ťažkostiam. Mozog totiž miluje efektivitu. Ak teda opakuješ tento negatívny návyk, vznikajú v mysli nové spoje neurónov, aby sa zjednodušil tok informácií. Preto je následne veľká pravdepodobnosť, že budeš tento návyk opakovať omnoho ľahšie. O nejaký čas sa z teba stane človek, ktorý reaguje výlučne negatívne na všetko. Dokonca aj na pozitívnom nájdeš nejakú malú škvrnku.

Prílišný negativizmus vplýva aj na tvoje okolie. Ľudia sa ti tak môžu začať vyhýbať, ak nezdieľajú tvoj negatívny pohľad. Pasívne vystavovanie sa stresu totiž škodí pozitívne nastavenému človeku podobne ako pasívne fajčenie.Na negativizmus okolo totiž reaguje aj mozog a telo pozitívneho človeka z dôvodu toho, že cítime empatiu.

Ako sa zbaviť týchto negatívnych zvykov?

Vplyv sťažovania je však omnoho širší. Okrem toho, že prináša skoršie opotrebovanie mozgu, škodí aj telu. Mozog je totiž riadiaci počítač. Ak na veci reaguješ sťažovaním a negatívnym prístupom, vylúči sa ti do krvi hladina stresového hormónu kortizolu. Ten má za následok zvýšenie tvojho tlaku a cukru v krvi. Pripravuje totiž telo na boj alebo únik. Dlhodobé vystavovanie sa stresu tak vplýva na rozvoj cukrovky, vysokého cholesterolu a ku zvýšenému riziku ochorenia srdca.

Ako sa môže na sťažovanie naladený, ale uvedomelý človek brániť? Jedným z riešení je vďaka za malé veci, ktoré sa ti každý deň udejú. Táto technika znižuje stresový hormón o 23 %. Vo výsledku pocítime lepšiu náladu a pocit úzkosti sa taktiež vytratí. Druhou technikou je „pozitívny prístup“ ku sťažovaniu.

V prvom rade si presne premysli, čo ti vadí a čo chceš skritizovať. Následne začni pozitívne. To znamená, ak chceš skritizovať nedokonalú obsluhu v reštaurácii, môžeš začať takto: „Som zákazníkom už dlhý čas a vaše služby boli vždy vynikajúce.“

Následne sa vyjadri ku súčasnej situácii. Celý dialóg ukonči pozitívne, aby si motivoval dotyčného na nápravu. Ak ho totiž ukončíš negatívne, kritizovaná osoba nebude mať ani najmenšiu náladu niečo zlepšovať a zároveň sa utvrdzuješ vo svojom nastavení.

zdroj: entrepreneur.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech