Dáta bez pátosu prinášajú nové mapy: Celé Slovensko je zelené, v týchto okresoch sú najkratšie rady na očkovanie