Dáta bez pátosu zotreli Matoviča: Nevie, kedy končí leto? Šermuje s dátami, s číslami je úplne mimo