Dezinformácie a manipulácia sú tu s nami roky. Akurát počas „doby internetovej“ zažívajú renesanciu