Slovenka za rok našetrila 18-tisíc a od základu zmenila svoj život