Disp­lej, kto­rý sa opra­ví sám

Richard Vitkovský / 15. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: youtube.com

Tech­no­ló­gia disp­le­jov pokro­či­la míľo­vý­mi krok­mi. Od veľ­ký­ch nefo­rem­ný­ch kra­bíc sme pre­šli k obra­zov­kám, kto­ré sú hru­bé len nie­koľ­ko mili­met­rov. Krás­ny obraz, ostré far­by – aj to je výsa­da dneš­ný­ch disp­le­jov. Prob­lé­mom býva odol­nosť voči škra­ban­com. Budúc­nosť však vyze­rá nádej­ne. Ved­ci vyvi­nu­li disp­lej, kto­rý sa zba­ví škra­ban­cov úpl­ne sám a náj­de využi­tie hlav­ne medzi uží­va­teľ­mi mobil­ný­ch tele­fó­nov.

Poznáš to. Mobilné telefóny naberajú na rozmeroch. Často ti vytŕča z vrecka a stačí jeden nepozorný pohyb a už letí na dlažbu námestia. Prípadne máš plné vrecká drobných a kľúčov od všetkého možného a displej si to odnesie. Výrobcovia sa predháňajú v tom, kto lepšie ochráni svoj prístroj. Tak prišli na trh rôzne tvrdené sklá typu Gorilla Glass, ktoré v pravidelných intervaloch dostávajú vylepšené verzie. Tieto do určitej miery naozaj fungujú a sú veľmi odolné.

Displej so schopnosťou samoliečby

Vedci z univerzity v Kalifornii však hľadajú aj iné možnosti. A prišli s materiálom, ktorý je naozaj veľmi schopný. Dokáže si pomôcť úplne sám aj pri extrémnom poškodení. Pri roztrhnutí materiálu na dve polovice bol schopný spojiť sa do jedného celku za necelý deň. Tak tomuto sa nedá povedať inak ako „zázračné uzdravenie.“  A ďalšia hádanka. Táto hmota je schopná roztiahnuť sa na päťdesiatnásobok svojej veľkosti, ale guma to nie je.

displej

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

V čom spočíva táto schopnosť? Aký je to vlastne materiál? Skladá sa z dvoch prvkov, a to z vysoko rozťažného polyméru v kombinácii so špeciálnou soľou. Jeden bez druhého nefungujú. V ich spoločnej kombinácii však finálny materiál získa špeciálnu vlastnosť. Vzniká väzba medzi nabitými iónmi soli a molekulami materiálu. Zjednodušene povedané – ak sa materiál poškodí, vznikne príťažlivosť medzi iónmi a molekulami, a tým dôjde k oprave poškodeného miesta.

To však ešte neznamená, že daný materiál je vhodný pre výrobu displejov. Aby bol vyhovujúci, musí mať ešte jednu dôležitú vlastnosť: musí viesť elektrinu. Inak by dotykový displej nereagoval na gestá. Táto podmienka je však taktiež splnená.

Niektorí výrobcovia telefónov využívajú podobné ochranné vrstvy na zadnej strane telefónu, napríklad LG G Flex. Iná možnosť využitia nebola realizovateľná kvôli elektrickej nevodivosti. Tento problém však bol odstránený, a teda už nič nebráni v postupnom prechode na novú generáciu dotykových displejov. Chao Wang, vedúci výskumu daného materiálu, predpokladá veľmi skoré nasadenie do mobilných telefónov.

„Do troch rokov bude uvedených na trh čoraz viac produktov so schopnosťou samoopravy, ktoré zmenia náš každodenný život,“ povedal.

Zdroj: telegraph.co.uk

Pridať komentár (0)