Dokáž, že ovládaš syntax: Slovákom robí problém aj podmet a prísudok

  • Prever svoje vedomosti zo slovenského jazyka
  • V tomto kvíze sa zameriame na syntax
Na snímke sú žiaci v triede.
TASR/Roman Hanc
  • Prever svoje vedomosti zo slovenského jazyka
  • V tomto kvíze sa zameriame na syntax

„Syntax je gramatická štruktúra slov a fráz, ktorá vytvára súvislé slovné spojenia a vety. V slovenčine sa často označuje aj ako skladba alebo stavba viet. Veta je jednou zo základných jednotiek jazyka a základná jednotka syntaxe.“

Toto je poučka, ktorú sa musel na hodine slovenčiny učiť nejeden z nás a možno si ju aj ty ovládal naspamäť.

Jazyková syntax súvisí aj s vetnými členmi. O tom, že jazyková syntax je skutočne dôležitá, ťa presvedčia nasledovné 2 vety: 1. Pes naháňal dievča s veľkými zubami. 2. Pes s veľkými zubami naháňal dievča.

My sme si pre teba pripravili pre mnohých náročný kvíz, ktorý je zameraný práve na vetné členy. Otestuj sa, ako na tom v tejto oblasti si.

Akými slovnými druhmi je najčastejšie vyjadrený podmet?

na snímke sú knihy pixabay
Správne! Nesprávne!

Podmet je základný vetný člen, ktorý vyjadruje, kto vykonáva dej (otec číta) alebo kto je nositeľom stavu (otec bledne) či vlastnosti (otec je dobrý). Vo vete je vždy nadradeným vetným členom (prívlastku a doplnku).

Označ vetu, v ktorej je podmet vyjadrený.

matrita TASR/Radovan Stoklasa
Správne! Nesprávne!

Vyjadrený podmet môže byť vyjadrený: a) podstatným menom: Otec pracuje. b) prídavným menom: Chorý odpočíva. c) číslovkou: Prvý je odmenený. d) neurčitkom: Fajčiť je zakázané. e) trpným príčastím: Sklamaný neuverí.

Akými slovnými druhmi je najčastejšie vyjadrený prísudok?

maturita TASR/Erika Ďurčová
Správne! Nesprávne!

Prísudok je základný vetný člen, ktorý vyjadruje, čo podmet robí (otec rúbe) alebo čo sa s ním deje (tráva schne).Vo vete je vždy nadradeným vetným členom predmetu, príslovkovému určeniu, doplnku, ktorý zároveň rozvíja aj podmet.

Označ vetu, v ktorej je prísudok nevyjadrený.

maturita TASR/Roman Hanc
Správne! Nesprávne!

Prísudok vyjadruje činnosť, stav, vlastnosť. Pýtame sa, čo niekto robí, čo sa s ním deje (príp. aký je).

Ktoré vetné členy rozvíjajú prísudok?

Na snímke je školská trieda TASR/Lukáš Grinaj
Správne! Nesprávne!

Predmet vyjadruje zásah, cieľ, obsah deja, vždy rozvíja sloveso - pýtame sa naň pádovými otázkami (okrem kto, čo). Chlapec rozbil okno. (Koho, čo rozbil? Okno.). Tento román nenapísal on. (Koho, čo nenapísal? Román.) Príslovkové určenie vyjadruje miesto, čas, spôsob, príčinu deja, rozvíja sloveso, prídavné meno alebo príslovku, pýtame sa naň príslovkovými otázkami (kde, kedy, ako, prečo).

Aký prívlastok obsahuje nasledujúca veta? Nepodarilo sa mu spraviť oheň ani z veľmi suchého dreva.

učiteľka škola trieda online vyučovanie TASR/ Ján Krošlák
Správne! Nesprávne!

Zhodný prívlastok sa s podstatným menom zhoduje v rode, čísle a páde.Nová učebnica: nová – ženský rod, 1. pád, jednotné číslo / učebnica – ženský rod, 1. pád, jednotné číslo.Býva vyjadrený prídavným menom, zámenom alebo číslovkou. Spravidla stojí pred podstatným menom, ktoré rozvíja.

Urč slovesný tvar, ktorým je vyjadrený podmet v poslednej vete: Neviem, čo sa s tými kvetmi stalo. Suché som vytrhal. Poliate aj napriek dostatku vody zvädli.

Okuliare položené na knihe Unsplash/Sincerely Media
Správne! Nesprávne!

Trpné príčastie: tvoríme z neurčitkového kmeňa príponou -ný/-tý (napr. učesaný) alebo z 3. os. mn. č. prítomníkového kmeňa príponou -ený (napr. unesený).Činné príčastie prítomné: tvoríme z prítomníkového kmeňa nedokonavých osobných slovies príponami -úci/-uci, -iaci/-aci, -júci alebo -jaci. Má tri rody a dá sa skloňovať.

Čo tvorí slovesný prísudok?

Na snímke sú žiaci pre základnou školou TASR/Miroslava Mlynárová
Správne! Nesprávne!

Slovesný prísudok je vyjadrený slovesom. (napr. Otec pracuje. Mama začala variť.)Slovesno-menný prísudok je vyjadrený sponovým slovesom (byť, stať sa) a plnovýznamovým slovným druhom (napr. Brat sa stal lekárom. Mama je zdravá.)

Ktoré z uvedených vetných členov tvoria vetný základ?

škola Unsplash/Priscilla Du Preez
Správne! Nesprávne!

Vetný základ je jadrom jednočlenných viet.

Označ vetu, v ktorej je nevyjadrený podmet

31072019_kniznica_sng_8636039 (1) TASR/Dano Veselský
Správne! Nesprávne!

Podmet nevyjadrený je taký, ktorý nie je slovne vyjadrený, ale je nám známy.

Otestuj sa, či patríš medzi hŕstku ľudí, ktorá dokonale ovláda syntax. Slovákom robí problém podmet aj prísudok
Opráš svoje vedomosti.

Po skončení školy je človek ešte mladý a má pred sebou veľa rokov pracovného života, preto by sa pri hľadaní zamestnania mal zameriavať nielen na výšku platu, ale celkové možnosti rozvoja.

Je vidno, že zrejme nemáš v danej oblasti podrobný prehľad, no určite sa rýchlo zlepšíš. Na našom webe nájdeš mnoho kvízov, ktoré tvoju znalosť v rámci slovenského jazyka nakopnú.
Priemerné

Po skončení školy je človek ešte mladý a má pred sebou veľa rokov pracovného života, preto by sa pri hľadaní zamestnania mal zameriavať nielen na výšku platu, ale celkové možnosti rozvoja.

Nie je to s tebou vôbec také zlé. Na našom webe však nájdeš mnoho kvízov, ktoré tvoju znalosť v rámci slovenského jazyka viac nakopnú.
Skvelá práca!

Po skončení školy je človek ešte mladý a má pred sebou veľa rokov pracovného života, preto by sa pri hľadaní zamestnania mal zameriavať nielen na výšku platu, ale celkové možnosti rozvoja.

Wau, takéto skóre sa tak často nevidí. Ak chceš, na našom webe nájdeš mnoho kvízov, ktoré tvoju znalosť v rámci slovenského jazyka ešte viac prehĺbia.

Zdroje: Truni, Vieme po slovensky

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá