DÔLEŽITÝ PREHĽAD: Pandemická komisia navrhuje nové opatrenia. Opäť si to môžeme pokaziť