Dom seniorov sa premenil na dom hrôzy. Ľudia zomierajú jeden za druhým