Drob­nos­ti, kto­ré robia App­le výni­moč­ným

Martin Bohunický / 16. septembra 2015 / Lifehacking

App­le je zná­my svo­jou šia­le­nou posad­nu­tos­ťou detail­mi. A nako­niec sú to prá­ve tie detai­ly, kto­ré App­le tak odli­šu­jú od kon­ku­ren­cie. Nie­kto­ré z tých­to drob­nos­tí sú veľ­mi uži­toč­né, iné sú len čis­to koz­me­tic­ké. Bez ohľa­du na to, kaž­dá z nich dodá­va znač­ke hod­no­tu. Sku­toč­ne, App­le sa vie s dizaj­nom fakt vyhrať — ako by pove­dal John Ham­mond v prvom Jur­skom par­ku, “na ničem sme neše­tři­li.” Tu je nie­koľ­ko detai­lov, kto­ré si mno­ho z nás na prvý pohľad nevšim­ne, no pred­sa tam sú a robia App­le úžas­ným.

 

Dýchajúce svietelko

Apple si patentoval “Breathing Status LED Indicator” v roku 2002. Je to blikajúci indikátor v móde spánku, ktorý simuluje rytmus dýchania - čo má psychologický efekt.

 

 

Ventilátor - gentleman

Ak máš novší Mac, máš možnosť využívať hlasové príkazy. Aby ťa ventilátor nebodaj nerušil, Apple automaticky pri tvojich príkazoch zníži jeho výkon.

 

Slnečné žiarenie na zemi

Ak si v Apple mapách nastavíš satelitné videnie a poriadne odzoomuješ, uvidíš v reálnom čase, ako sa po zemi pohybuje slnečný svit.

 

Múdry Caps Lock

Koľkokrát sa ti stalo, že si omylom pri písaní zmačkol Caps Lock? A ako často ho pritom reálne využívaš? Ak máš Macbook Air, dobre vieš, že na aktiváciu Caps Locku potrebuješ tlačidlo podržať dlhšie, náhodné stlačenia už nehrozia.

 

Kvitnúca kvetina na Apple Watch

Na tvojich hodinkách si si asi všimol kvitnúcu bielu ružu. V skutočnosti nejde o animáciu, ale o súbor 24,000 fotografií, pričom celý proces trval takmer 290 hodín.

 

 

 

Polovica jablka

Ak si si kedysi pridal webstránku Apple do záložiek, ako favicon sa pri nej ukázalo jablko, teda presnejšie ohryzok. Dnes už tam nájdeš len polovicu z neho - ako spomienku na Stevea Jobsa, pretože firma bez neho je už len polovičná.

 

Otváranie jedným prstom

Macbook Air má špeciálny povrch, vďaka ktorému ho dokážeš otvoriť jedným prstom.

 

Virtuálne odrazy

Od iOS6 pridal Apple na tlačidlá virtuálne odrazy slnka. Ak telefón nakloníš, objavíš mágiu. Odrazy sa skutočne menia.

 

Plávajúca medúza

Tak, ako pri kvitnúcej kvetine, tak aj táto pôsobivá medúza nie je žiadna počítačová animácia. Apple pristavil do svojho štúdia poriadne veľkú vaňu, vhodilo do nej niekoľko rôznych druhov medúz a zaznemenávalo ich pohyb v neuveriteľných 300 snímkoch za sekundu.  

 

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)