Dunajbus sa stáva realitou. Takto vyzerá navrhovaný cestovný poriadok

  • Odľahčenie ciest smerujúcich do nášho hlavného mesta je jedným z najvýznamnejších problémov posledných rokov
  • Po dl­hých ro­ko­va­niach sa ko­nečne po­tvr­dilo, že obce na juhu Slo­ven­ska do­stanú k dis­po­zí­cii lodnú do­pravu
  • Známe sú už aj prvé návrhy cestových poriadkov plavieb
danube_most_snps_bratislava_ship_slovakia-1324736.jpg!d
PxHere
  • Odľahčenie ciest smerujúcich do nášho hlavného mesta je jedným z najvýznamnejších problémov posledných rokov
  • Po dl­hých ro­ko­va­niach sa ko­nečne po­tvr­dilo, že obce na juhu Slo­ven­ska do­stanú k dis­po­zí­cii lodnú do­pravu
  • Známe sú už aj prvé návrhy cestových poriadkov plavieb

Projekt pravidelnej osobnej vodnej dopravy na Dunaji získava reálne kontúry vďaka novinkám, ktoré vo svojom návrhu približuje Pro-Danubia – Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji.

Na Enviroportal.sk je bližšie popísaný účel akcie nasledovne: „Účelom navrhovanej činnosti je na cca 50 km trase Dunaja zriadiť osobnú vodnú kyvadlovú dopravu medzi MČ Bratislava – Devín a obcou Vojka nad Dunajom vybudovaním nových plávajúcich prístavísk (slúžiacich ako zastávky s prístreškom a časť ako zastávky s občerstvením), ktoré budú začlenené k existujúcim prístaviskám, čím vznikne na Dunaji 8 zastávok pre lode. Plynulosť premávky osobnej vodnej dopravy bude zabezpečovať 7 plavidiel typu katamarán s výtlakom lode 40 t bez zaťaženia a 50 t pri úplnom zaťažení. Neďaleko od prístaviska v Hamuliakove bude zriadene DEPO/zimný prístav. V rámci navrhovanej činnosti dôjde aj k rozšíreniu pôvodného parkoviska a výstavbe nového parkoviska.”

Vzhľadom k tomu, že denne do nášho hlavného mesta prichádza 120 – 150-tisíc áut pre­važne s jed­ným pa­sa­žie­rom, prie­merný bra­ti­slav­ský vo­dič strávi ča­ka­ním v ko­lóne pibližne 29 ho­dín ročne.

Aj preto sa Ministerstvo dopravy a výstavby SR konečne rozhodlo konať a na konci novembra podpísalo zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 92 200 eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na štúdiu realizovateľnosti.

No a dnes je už toho známe omnoho viac. Umiestnenie zastávok lodnej dopravy a aj navrhovaný cestovný poriadok. Celkom má byť na všetkých spojeniach prepravených cca 1 255 740 cestujúcich za rok. Kapacita prepravovaných cestujúcich bude 90 až 125 pasažierov.

Zdroj: Enviroportal

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá