Elon Musk pre­zra­dil, ako vyze­rá jeho bež­ný týž­deň

Lukáš Gašparík jr. / 18. mája 2015 / Tools a produktivita

Pohá­ňa ho túž­ba dosiah­nuť to, čo ešte nikto pred ním. Elon Musk je urči­te jed­nou z naj­po­pu­lár­nej­ší osob­nos­tí dneš­ný­ch dní. Ako však vyze­rá jeho bež­ný pra­cov­ný týž­deň? Je naozaj taký vyni­moč­ný?

 

Elon Musk bol odjakživa poháňaný túžbou dosiahnuť niečo výnimočné. Pre CEO spoločností Tesla a SpaceX je momentálne cieľom pristátie na Marse. Iba pred pár dňami uzrela svetlo sveta biografia Elona Muska, v ktorej autor Ashlee Vance prezrádza aj to, ako vyzerá taký bežný Elonov týždeň. 

 

Pondelok - Práca na projekte SpaceX v meste Hawthorne, odkiaľ si následne vezme súkromné lietadlo a presúva sa do Silicon Valley.

Utorok - Práca v kanceláriách Tesla v Palo Alto alebo v továrni vo Fremonte.

Streda - Zvyčajne ten istý program v utorok, buď práca v kanceláriách Tesla v Palo Alto alebo v továrni vo Fremonte.

Štvrtok - Súkromným lietadlom naspäť do Kalifornie a práca na projekte SpaceX.

Piatok - Venuje sa čisto iba projektu SpaceX.

Sobota - Práca na projekte SpaceX alebo trávi čas so svojimi piatimi synmi a manželkou. 

Nedeľa - Ak je to nevyhnutné tak cestuje, inak trávi čas vo svojom sídle v Bel Air.

 

 

 

 

Toto je len rýchly prehľad toho, čomu sa Elon venuje počas týždňa. V skutočnosti je však toho oveľa viac čo musí postíhať. Ashlee Vance vo svojej knihe ďalej uvádza, že Elon Musk počas svojej pracovnej vyťaženosti lieta v priemere až 185 krát ročne. Na otázku, ako sa to dá vôbec prežiť Elon odpovedal: "mal som ťažké detstvo, čo pri mojom momentálnom režime bolo možno aj užitočné." Z jeho výpovede je jasné, že Elon si ide za svojim cieľom a nezastaví ho nič. Preto je otázne a pravdepodobne nikto si nedovolí odhadnúť, kam až to môže Elon Musk dotiahnuť.

 

zdroj: BusinessInsider

 

Pridať komentár (0)