Euró­pa má váž­ny prob­lém: Pre­čo všet­ky dob­ré star­tu­py vzni­ka­jú v USA?

Martin Bohunický / 5. novembra 2015 / Tools a produktivita

Micha Beno­liel je star­tu­pis­ta z Fran­cúz­ska, kto­rý spus­til svoj prvý pro­jekt v Euró­pe. Napriek tomu Micha nikdy neza­bu­dol na dob­ro­druž­nú atmo­sfé­ru a opti­miz­mus San Fran­cis­ca, kto­rý zažil počas štú­dia v 90.rokoch.

 

Takže keď prišiel s technológiou, ktorá umožní posielať textové správy bez signálu a internetu, v roku 2011 sadol do lietadla smer Kalifornia. "Svet môžem zmeniť jedine odtiaľ," povedal. Jeho aplikácií FireChat sa darí relatívne slušne.

 

Micha Benoliel CEO FireChat 

 

Michov prípad otvára diskusiu, prečo sa všetci tlačia do Ameriky. A prečo na starom kontinente nedokáže vzniknúť Facebook, Google alebo eBay. Prečo je najlepším spôsobom na úspech sťahovanie sa do Silicon Valley, prípadne predaj nápadov americkým firmám?

 

Európsky parlament si tento problém uvedomuje a existuje dlhodobý plán na zmenu. Dvadsaťosem národov, vrátane Slovenska, však žiadnou reformou nezíska to myslenie a tú "risk-taking" kultúru, akú ponúka Kalifornia. "V USA a špeciálne v Silicon Valley ti schvália každú šialenosť," hovorí Benoliel. "A úspešný biznis prichádza zo šialeného nápadu." Prílišná opatrnosť v Európe je napokon tým najväčším problémom.

 

Európski investori chcú vidieť mladé firmy, ktoré od prvého dňa prudko rastú. Chcú si byť svojou investíciou istí a chcú návratnosť čo najrýchlejšie. Keď sa pozrieš napríklad na Twitter či Facebook, to sú firmy, ktoré žiadnu návratnosť v prvých mesiacoch/rokoch neponúkali. Jediné čo ich zaujímalo bola spočiatku užívateľská základňa. Až potom prišiel priestor na monetizáciu.

 

 

Práve táto rozdieľnosť v mentalite je kľúčovým dôvodom toho, prečo Američania oveľa jednoduchšie zoženú investorov. Veď do amerických startupov bolo minulý rok investovaných 50 miliárd dolárov, kým do európskych to boli len 4 miliardy. Pre porovnanie tu je napríklad Ázia, kde sa investície vyšplhali na 22,5 miliardy dolárov.

 

A pre startupy sú práve tieto skoré investície dôležité. Niečo chceš, no keď dostaneš peniaze na technológie a upokojenie sa, keď získaš pocit že niekto významný tvojmu nápadu verí, vtedy sa ti zákonite bude dariť. Ďalším problémom je, že v Európe neexistuje miesto, kde by sa táto špička stretávala. Kde by tí najlepší tech-related ľudia a najväčší investori zdieľali priestory, brainstormovali a vymieňali si nápady. 

 

 

Iste, existujú nápady, ktoré dosiahli slušný úspech. Švédsko-estónsky Skype používa skoro každý, ďalší švédsky startup Spotify patrí k lídrom vo svojej oblasti. No predsa, taký Skype zanedlho kúpil eBay a v roku 2011 Microsoft. Vo Fínsku po strmom páde Nokie stavili na herný priemysel, spoločnosti Rovio a Supercell priniesli napríklad také pecky, ako je Angry Birds či Clash of Clans. Ale aj Supercell bol predaný, do Japonska. Aby som to zhrnul - kto vyskočí, toho pohltia.

 

A môžme sa baviť o legislatíve, o inom nastavení daní, whatever. No skutočná hodnota je v ľuďoch, v spolupráci, v snahe vyriešiť reálne problémy tohoto sveta. Celé je to o ľuďoch a my z Európy bohužiaľ výrazne zaostávame.

 

zdroj: businessinsider.com
Pridať komentár (0)