Európske banky štartujú revolučný projekt pre 100% zelené domácnosti

  • Európa má byť do roku 2050 úplne „zelená“
  • V Európe sa rozširuje skupina bánk, ktoré budú poskytovať zvýhodnené hypotéky pre rekonštrukciu domácností na 100% ekologické
  • Aj Slovensko ide ekologickou cestou
pexels-photo-1108572
Pexels
  • Európa má byť do roku 2050 úplne „zelená“
  • V Európe sa rozširuje skupina bánk, ktoré budú poskytovať zvýhodnené hypotéky pre rekonštrukciu domácností na 100% ekologické
  • Aj Slovensko ide ekologickou cestou

Európa má byť do roku 2050 úplne „zelená“.  Ku skupine 37 priekopníckych bánk, ktoré ponúkajú majiteľom domov pilotnú schému energeticky efektívnych hypoték, sa koncom septembra pripojili aj Deutsche Hypothekenbank v Nemecku a spoločnosť Ecology Building Society v Spojenom kráľovstve.

Pripojením sa do systému obe banky prijmú normy, ktoré sa v súčasnosti testujú ako súčasť pilotného programu podporovaného Európskou Úniou zahŕňajúceho banky a finančné inštitúcie, ktoré predstavujú spolu úverovú silu vo výške viac ako 3 bilióny eur, čo sa rovná približne 20 % HDP EÚ.

Pilotná schéma je zameraná na testovanie nových kritérií pre hypotekárne úvery v oblasti energetickej efektívnosti pre domácností, ale aj administratívne a iné budovy.

Zástancovia iniciatívy sa snažia ukázať, aké ľahké je uplatňovanie navrhovaných štandardov a zároveň spomínajú pojem „ekologické pôžičky“ alebo „zelené hypotéky“. Podstatou je poskytnúť nižšie úroky a dodatočný kapitál pre účel rekonštrukcie budov. Tie by mali efektívnejšie využívať energie a stať sa 100-percetne ekologickými.

Budovy, či už obytné alebo komerčné, sú zodpovedné za 40% spotreby primárnej energie v EÚ a 36 % emisií CO2. Preto sa považujú za kľúčové v boji proti klimatickým zmenám.

EÚ tento rok schválila právnu normu, ktorá má urýchliť medziročné znižovanie objemu emisií na trhu o 2,2 percenta od roku 2021. Niekomu sa zdá tento plán pomerne pomalý. Zelené hypotéky by mali úbytok emisií urýchliť.

Európania si podľa riaditeľa siete WorldGBC Jamesa Drinkwatera dobre uvedomujú znečisťovanie životného prostredia starými (aj novými) autami, ale stále im chýba povedomie a financie na to, aby pristúpili aj k modernizácii starých neekologickým domov či spotrebičov.

Oznámenie o ekologických pôžičkách prišlo po stretnutí politických a finančných odborníkov na 9. ročníku Svetového týždňa zelených budov. Bolo venované pokroku smerom k 100 % čistým budovám s nulovou spotrebou uhlíka do roku 2050.

Pri tejto príležitosti vydala Svetová rada pre zelenú výstavbu (WorldGBC) novú správu vyzývajúcu veriteľov, priemysel a vlády, aby vytvorili nový masový trh pre „energeticky účinné“ hypotéky a sprístupnili ich všetkým ľuďom na kontinente.

Najnovšia správa WorldGBC navrhuje nové štandardy pre zelené hypotéky v troch kľúčových oblastiach:

  • Hraničné hodnoty energetickej výkonnosti, ktoré je potrebné splniť.
  • Možnosť monitorovania výkonnosti s cieľom preukázať, že sa skutočne riešia klimatické a finančné riziká.
  • Podmienky na zabezpečenie kvality rekonštrukčných prác.

Slovensko nezaostáva

Na Slovensku beží Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia a jeho cieľom je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív. Dotácie sú poskytnuté na slnečné kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, veterné turbíny a kotly na biomasu.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech