14. IoT Bratislava Meetup

13731571_581322762045648_2322339135367337075_n
Popis udalosti

1. LoRaWan Bratislava (Ján Masaryk, Marcel Hečko)
Krátka informácia o aktuálnom stave projektu LoRaWan v Bratislave.

2. LPWAN sieť Sigfox
Krátky úvod do siete Sigfox a súvisiacich technológií od spoločnosti, ktorá jú prevádzkuje v CZ a SK (SimpleCell).

3. ESP8266 a framework Homie (Peter Hanzlík)
Prezentácia k téme domácej automatizácie za použitia WiFi modulu ESP8266 a eko-systému Homie.

http://www.meetup.com/IoT-Bratislava/events/232371646/