Ako efektívne nadväzovať vzťahy

12745517_1312812758745882_1658177152442266813_n
Popis udalosti

Ako urobiť dobrý prvý dojem a začať budovať vzťah s druhou osobou, či už je to potenciálny biznis partner, klient alebo priateľ?

Príďte si s nami zatrénovať schopnosti, ktoré vám pomôžu budovať kvalitné, rovnocenné a na spoluprácu zamerané vzťahy.

Kde môžete nadobudnuté schopnosti využiť:

– pri networkingu
– na obchodných stretnutiach
– na pohovoroch
– pri rokovaniach
– pri nadväzovaní nových priateľstiev

Viac informácií a povinná registrácia tu:
http://www.otvorenahra.sk/ako-efektivne-nadvazovat-vztahy/