Ako nebyť manipulovaný a komunikovať rovnocenne [Otvorená Hra]

Popis udalosti

Ako sa efektívne vyrovnať s manipulatívnou komunikáciou a zároveň vytvoriť atmosféru vzájomného rešpektu a spolupráce.

Zaujíma vás, aké rôzne formy manipulácie existujú a ako sa proti nim efektívne brániť?

Chceli by ste vytvárať a iniciovať atmosféru rešpektu a spolupráce, tak aby sa druhí cítili príjemne vo vašej spoločnosti?

Po workshope budete vedieť:
– ako rozpoznať manipuláciu,
– ako reagovať na manipuláciu efektívne,
– ako nemanipulovať druhých,
– ako komunikovať s druhými rovnocenne a s rešpektom,
– ako budovať rovnocenné, na spoluprácu zamerané vzťahy bez manipulácie a ovplyvňovania

Pre koho je workshop určený:
– pre lídrov, manažérov, teamlídrov, vedúcich pracovníkov
– pre zamestancov, ktorí chcú mať s kolegami priateľské vzťahy založené na spolupráci
– pre všetkých, ktorí chcú mať s ľuďmi vo svojom okolí rovnocenný na dôvere založený vzťah

Workshop pozostáva z dvoch blokov:
1. blok (3 hod.) – Ukážeme si, čo je manipulácia, na akých príncípoch funguje a ako ju odhaliť
2. blok (3 hod.) – Ukážeme si a zatrénujeme si spôsoby, ako vytvárať atmosféru rešpektu a spolupráce bez používania manipulácie

————————–————————–————————–———
Cena: 100 eur
Registrácia: https://tickpo.sk/detail/otvorena-hra–ako-nebyt-manipulovany-a-komunikovat-rovnocenne–celodenny-workshop-
————————–————————–————————–———-

Workshop povedú psychológovia z projektu Otvorená Hra
Mgr. Martin Čajko
Mgr. Michal Šoltés