Ako stvoriť zdravý a šťastný partnerský vzťah

1-3
Popis udalosti

V nadväznosti na úspešnosť workshopu na tému vzťahov s koučkou Janette Šimkovou, chceli by sme vás pozvať i na ďalší workshopu, počas ktorého sa zameriame na to, čo všetko má vplyv na spokojnosť vo vzťahu a ako ju dosiahnuť…

Čomu sa na workshope budete venovať – obsah workshopu:

V akej kondícii je váš aktuálny vzťah? V akej by mohol byť, keby…

V akej kondícii túžite aby bol ten, ktorý ešte len príde?

Odpovede, ktoré potrebujete na odokrytie toho, od čoho všetkého závisí vaša spokojnosť vo vzťahu. Univerzálna spokojnosť neexistuje, rovnako, ako návody na vzťah podľa romantického filmu. Vždy sa však viete pokúsiť o maximálne dosiahnuteľnú spokojnosť v spolužití. Aj tým, že svoju lásku neoslabíte a komunikačne sa nevyčerpáte.

Prečo sa workshopu zúčastniť:

Zmyslom “párovania” je byť šťastný, získať stabilitu a dobrý životný priestor. Ten sa vo vzťahu zveľaďuje iba s partnerom, s ktorým ste prepojený tak, ako túžite. V spolužití nejde iba o pragmatizmus a vzájomnú výhodnosť. V spolužití ide predovšetkým o emócie, vzájomnú príťažlivosť, blízkosť, pochopenie, toleranciu, dôveru, robenie kompromisov… a v neposlednom rade o lásku. Toto všetko potrebujete prepájať do celku, kedy je vzťah tým najlepším, čo v živote máte.

Pre koho je workshop určený:

Pre každého, kto chce zvládnuť kvalitné párové dorozumievanie a mať kvalitný párový vzťah.

Ciele workshopu:

  • Treba na lásku taktiku a stratégiu?
  • Z čoho pozostáva „vzťahová inteligencia“?
  • Aká je prvá pomoc pri nehodách v partnerstve?
  • Ako riešiť malé a veľké krízy vo vzťahu?
  • Ako sa vyhnúť kalamitnému vzťahu?

Ako bude workshop prebiehať:

Interaktívnym sprostredkovaním teoretických východísk na prípadových štúdiách. S možnosťou účastníkov smerovať svojimi otázkami priebeh workshopu.

Kapacita workshopu:

Kapacita je obmedzená na 20 miest.

Miesto konania:

Impact Hub Bratislava

Čas:

18:00-20:00

Lektorka workshopu:

Janette Šimková: koučka, lektorka a motivačná spíkerka.
Mgr. Janette Šimková je priekopníčkou životného a vzťahového koučingu na Slovensku. Vo vlastnej 9-ročnej praxi odkoučovala viac než 2500 hodín. Je autorkou úspěšného blogu, vystupuje ako rečníčka a spolupracuje s médiami. Vo vydavateľste Portál jej vyšla motivačná sebarozvojová kniha Žijte své lepší já. Zameriava sa na inovatívne prístupy vo vzdelávaní dospelých, kreuje workshopy venované sebarozvoju a sebazdokonaľovaniu tak pre biznis prostredie, ako aj pre verejnosť.
Pri sprevádzaní ľudí využíva model pre koučovanie párov a rodiny, ktorému sa učila u Marilyn Atkinson PhD. (Erickson College International) a metodológiu Results Coaching Systems Davida Rocka. Je tiež členkou Európskej rady pre koučovanie a mentoring (EMCC).

topcoach.sk: tento workshop je súčasť konceptu topcoach.sk, ktorého cieľom je uľahčiť ľudom prístup k sebarozvoju na pravidelnej báze, a to prostredníctvom LeTalk-ov a workshopov s profesionálnymi koučmi a lektormi.

Tešíme sa na vás, tím topcoach.sk ([email protected], 0914 703 900).

Mediálni partneri: startitup.skmeeto.info