Akreditovaný kurz Kouč 104 hod. v Bratislava

Popis udalosti

Mať život vo vlastných rukách, pozerať sa na svet s porozumením a rešpektom a byť šťastný. Chcete?

Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.

Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

AKREDITÁCIA A MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA

Akreditácia MŠVVaŠ SR

Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.
Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje k výkonu koučingu na celom území Slovenskej republiky.
Medzinárodná certifikácia International Coach federation (ICF)

Kurz KOUČ 104 hod. je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu a schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH.
Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni.
Možnosť dodatočného získania certifikácie ICF aj v prípade už absolvovaného akreditovaného kurzu KOUČ, ktorý neobsahoval medzinárodnú certifikáciu.
Absolventi získajú

Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.
Certifikát ICF s možnosťou získania ďalších medzinárodných certifikátov:
Associate Certified Coach (ACC)
Master Certified Coach (MCC)
Professional Certified Coach (PCC).

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kouči, osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, majitelia firiem, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod.
K získaniu kvalifikácie kouča.
K vlastnému sebarozvoju.
Kurz je vhodný na zvýšenie kvalifikácie iných povolaní.

OBSAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
Obsahové témy:
História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie – prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

PODMIENKY
Minimálne SŠ vzdelanie účastníka.
Kurz prebieha prezenčnou formou.
Kurz prebieha v slovenskom jazyku.
Min. kapacita 5 účastníkov.

DÁTUM, MIESTO a ČAS
Bratislava, 08.11. – 19.11.2019
12 dní, každý deň vrátane víkendov, v čase od 8-16 hod.

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
Záverečná skúška sa uskutoční v posledný, 12. deň kurzu, pred 3 člennou komisiou.
Skúška pozostáva z 2 častí:
1. časť: písomná / otvorené otázky
2. časť: ústna / koučingový rozhovor

– Odporúčame si na deň skúšky vyhradiť neobmedzený čas, keďže jej ukončenie závisí od počtu účastníkov.

VČAS PRED ZAČATÍM KURZU JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ

1. Prihlášku

– Podpísaný originál alebo podpísaný scan emailom, prihlášku Vám zašleme.

2. GDPR – ochrana osobných údajov

Odkaz k vyplneniu Vám zašleme emailom.
3. Tí, ktorí sa zúčastňujete cez program úradu práce (napr. REPAS+), okrem vyššie uvedeného

Potvrdenie o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu – 1x originál.
Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie – 1x (2x) – originál.
Oznámenie o nástupe na rekvalifikačný kurz – 1x originál.
Adresa pre doručenie:
Power Coaching, s.r.o., Mierová 56, 821 05 Bratislava.

ORGANIZÁTOR
Power Coaching s.r.o. / Vzdelávacia inštitúcia a koučingová poradňa
Power Coaching ponúka kurzy, školenia, tréningy, prednášky, motivačné stretnutia, workshopy, individuálny koučing, life koučing, executive koučing, biznis koučing, mentoring, osobnostnú diagnostiku, GPOP, 360stupňov spätnú väzbu a.i.
www.powercoaching.sk, www.businesscoaching.sk
Odborný garant:
Mgr. Silvia Langermann, PCC, lektor, psychológ, kouč
Associate Certified Coach / PCC
Zakladateľka vzdelávacej a koučingovej poradne Power Coaching s.r.o.

KONTAKT A PRIHLASOVANIE
[email protected], 0948 168 011.

CENA
4100,- Eur s DPH / 104 hodín
zľava 25% do 08.08.19 – 3075,- Eur s DPH
zľava 15% do 30.09.2019 – 3485,- Eur s DPH
zľava 30% pre študentov psychológie – 2870,- Eur s DPH
možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce – program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
možnosť získania finančného príspevku cez úradu práce
zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce – 1260,48 Eur s DPH

V cene
Osvedčenie MŠVVaŠ SR
Certifikát ICF/International Coach Federation
Možnosť zopakovať si 1x kurz v priebehu 2 rokov od absolvovania
1x menotoring
Manuál
Písacie potreby, blok, pomôcky
Občerstvenie

ČAS A MIESTO KONANIA KURZU
Kurz sa koná v dňoch 08.11. – 19.11.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod každý deň.
Miesto konania: Mierová 56, Bratislava