Aktuálne problémy zdaňovania v praxi

Popis udalosti

Pripravili sme pre teba ďalší bezplatný seminár s Dagmar Bednárikovou na tému Aktuálne problémy zdaňovania v praxi.

Rezervuj si miesto → https://forms.gle/B67n55NLVhVzod3b7
Vstup je ZDARMA.

O čom budeme hovoriť?
• daňová sústava SR – členenie, právne zakotvenie,
• zdaniteľné príjmy, formalizácia,
• princípy zdaňovania,
• kategorizácia a uplatniteľnosť výdavkov,
• pripravovaná novela zákona od 1. januára 2020.

O lektorke:
Dagmar Bednáriková sa od roku 1994 venuje službám, ktoré sú spojené s vedením účtovníctva, mzdovej a ekonomickej agendy. Od roku 2003 sa aktívne zaoberá aj daňovým poradenstvom. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov a špecializuje sa na problematiku dane z príjmov, medzinárodné zdaňovanie a daň z pridanej hodnoty.

Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 18.06.2019 do 15:00 hod.