Biznis raňajky InQb: Ako sa presadiť na zahraničných trhoch

12400531_921352844581012_4196213114760737921_n
Popis udalosti

Téma: Ako sa presadiť na zahraničných trhoch
Hosť: Marcel Šúri (irma GeoModel Solar)

Obsah témy:
Globalizácia poskytuje príležitosti pre malé firmy v oblasti špecifických produktov a služieb. Diskutovať budeme o faktoroch, ktoré ovplyvňujú úspešnosť presadenia sa na medzinárodnom trhu:
* Charakteristiky produktu a služby
* Výber cieľovej skupiny zákazníkov
* Business model
* Marketing a komunikácia so zákazníkom
* Zákaznícka podpora a troubleshooting
* Jazykové, kultúrne a iné bariéry
* Právne a fiškálne špecifiká