Biznis raňajky – Príprava obchodných zmlúv

13686580_1040235266026102_3992051589597509162_n
Popis udalosti

Univerzitný technologický inkubátor InQb spolu s generálnym partnerom Tatra banka a partnerom ESET vás pozývajú na Fórum InQb

Téma: Príprava obchodných zmlúv
Hosť: JUDr. Dominik Okenica (Okenica Šula & CO.s.r.o.)

Obsah:
1. Clara pacta, boni amici (Dobré zmluvy robia dobrých priateľov) – ako pripraviť dobrú obchodnú zmluvu
A) zmluvné oblasti – korporátne zmluvy, obchodné zväzkové vzťahy (zmluvy)
B) najčastejšie typy zmlúv v jednotlivých segmentoch
C) čo by mala dobrá zmluva obsahovať – základné náležitosti (essentialia), prirodzené náležitosti (naturalia), náhodité náležitosti (accidentalia)

2. Rokovania o zmluve – alfa a omega dobrých obchodných zmlúv a obchodných vzťahov

3. Tri krát čítaj a raz podpíš – nechceme byť podnikateľským kovbojom 21. storočia

4. Veľký brat sa pozerá – nezabúdajme na povinnosti voči štátu (DPH, daň, odvody – súvisiaca kalkukácia ceny v zmluve, splatnosti, následky nesplnenia zmluvnej povinnosti – nezaplatenia, nástroje)

5. Vy sa pýtate a ja odpovedám…:-)

PRIHLÁSIŤ SA MôŤETE IBA PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA https://goo.gl/forms/YC5epNdU4TxWL0Br1 —> najneskôr do 10.8.2016 do 12:00 hod

Prosíme o bezodkladné informovanie v prípade Vašej neúčasti. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť :)