Business Clinic # Marketing Strategy

13100841_1064406646951844_7764735126095517185_n
Popis udalosti

Získaj one to one konzultáciu od Juraja Saska, CEO agentúry Visibility, k tvojej marketingovej stratégii ZADARMO.

PRE KOHO JE BUSINESS CLINIC URČENÁ?
Pre rozbehnuté biznis projekty, ktorých služba či produkt sú už na trhu a majú aspoň základnú predstavu o svojich číslach ( výrobné nákaldy, prevádzkové náklady, zisk a cieľ, kam by sa chceli dopracovať za najbližšie obdobie).

AKO BUSINESS CLINIC PREBIEHA?
Z prihlásených projektov vyberáme 5, ktoré získajú bezplatnú hodinovú konzultáciu od človeka z praxe.

KEDY BUSINESS CLINIC PREBIEHA?
16.5. od 12:00 do 18:00 – čas rozdelíme na 5 hodinových slotov pre vybrané projekty

Na stretnutí sa môžu zúčastniť max.2-3 zástupcovia tímu

MENTOR BUSINESS CLINIC je:
Juraj Sasko, CEO VISIBILITY

Juraj začínal som s online marketingom počas štúdia na Coventry University vo Veľkej Británii, odkiaľ som sa dostal na pracovnú stáž do Španielska a následne do O2 na Slovensku. V roku 2009 som založil spolu s Radom Rohaľom digitálnu agentúru VISIBILITY, z ktorej sa postupne stala full servis digitálna agentúra s viac ako 40 pracovníkmi v dvoch krajinách. VISIBILITY je zakladajúcim členom ADMA, kde pôsobím na pozícii Podpredsedu správnej rady. Okrem toho som externý lektor Google na Slovensku, národný prezident neziskovej organizácie JCI pre Slovensko, člen združenia Mladých podnikateľov Slovenska a externý lektor Univerzity Komenského v BA. Aktívne sa zúčastňujem na vzdelávacích podujatiach, konferenciách a píšem do odborných časopisov na rôzne témy z oblasti online marketingu. Ako prvý v Československu som spracoval tému online reputačného manažmentu v dizertačnej práci MBA na LIGS University v Prahe. Aktuálne žijem v Prahe, kde sa venujem rozvoju českej pobočky VISIBILITY.