Business Coaching- manažérske zručnosti

29216618_1334125910022262_3380006594707193856_n
Popis udalosti

Aké je tajomstvo úspešného manažéra? Absolvujte s nami kurz manažérske zručnosti a dozviete sa, ako sa ním môžete stať Vy!

Manažér je vodca, organizátor, vedie svojich spolupracovníkov. Jeho úspech závisí na jeho rozhodnutiach, schopnosti plánovať, kontrolovať a komunikovať. Jeho kvality sa opierajú o nadobudnuté vedomosti, skúsenosti , schopnosť predvídať, prispôsobiť sa novým situáciám a strategicky myslieť. Neustále sa zdokonaľuje v technikách riadenia a v rozvoji svojich znalostí.
Príďte na náš kurz Business Coaching- manažérske zručnosti, dozviete ako sa môže stať úspešný manažér práve z Vás.
Pre koho:
• Manažéri
• Riaditelia
• Riadiaci pracovníci
• Špecialisti ľudských zdrojov
• Poradcovia
• Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti
Obsah kurzu:
• Manažérska gramotnosť (Managerial Literacy)
• Manažérske funkcie / činnosti
• Manažérske role
• Top manažment, vrcholový manažment
• Zručnosť (Skill)
• Delegovanie
• Motivácia
• Komunikácia
• Manipulácia
• Plánovanie
• Organizovanie
• Vyjednávanie
• Rozhodovanie
• Riešenie problémov
• Konflikt
• Riadenie ľudí, štýly riadenia

Kurz bude prebiehať na ulici Mierová 56 v Bratislave (Ružinov) pod vedením skúsenej koučky a lektorky Mgr. Silvii Langermann, ACC.

Cena kurzu je 220,- EUR s DPH.
Nahlasujte sa na [email protected] a volajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Tešíme sa na Vás!
Partner podujatia je StartitUP :) a Meeto
foto: www.pexels.com