Business Coaching-strategické plánovanie úspechu

27332337_1289246704510183_5678331698999714707_n
Popis udalosti

Chcete byť úspešní v podnikaní? Naučíme Vás predajné techniky, psychológiu predaja, ako viesť obchodné stretnutia a mnoho ďalších business stratégií.

Absolvujte s nami Business Coaching a rozšírte si svoje biznis zručnosti. Zaručujeme sa vysokou kvalitou, odbornosťou a príjemnou atmosférou.

PRE KOHO:
Manažéri, riaditelia, riadiaci pracovníci, špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia, osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti.
Budete poznať základnú teóriu a metodológiu Business Coachingu. Dokáže rozpoznať a rozvíjať komunikačné kanály, verbálne i neverbálne signály. Dokáže formulovať silné otázky, napomáhať zmene limitujúcich postojov druhej strany.
Naučíte sa:
Ako byť úspešný v podnikaní
Ako viesť obchodné stretnutia
Obchodné stratégie
Predajné techniky a psychológiu predaja

Kurz Business Coaching bude prebiehať na ulici Mierová 56 v Bratislave (Ružinov) pod vedením skúsenej koučky a lektorky Mgr. Silvii Langermann, ACC a vynikajúceho kouča a lektora Tomáša Langermanna.

Cena kurzu je 220,- EUR s DPH.
Nahlasujte sa na [email protected] a volajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Tešíme sa na Vás!
Partner podujatia je StartitUP :) a Meeto
foto: www.pexels.com