COMMON GROUND CAMP

Popis udalosti

TECH EVENTS JE SPOLUORGANIZÁTOROM BEZPLATNÉHO CAMPU. ZAPOJTE SA VYHRAJTE SKVELÉ VÝHRY!

Ako spoluorganizátori COMMON GROUND CAMPU vám prinášame jedinečnú možnosť získať skvelé skúsenosti! Stačí, ak sa zapojte do 3 dňového medzinárodného online podujatia, ktorým získate 12 hodín odborných skúseností a nepretržitého mentoringu. Okrem toho môžete zabojovať o výhry v hodnote až 5 000 €! COMMON GROUND CAMP sa bude konať online (cez Zoom) v dňoch od 27. – 29. januára 2021.

ČO ZÍSKATE?

  • 48 hodinovú odbornú skúsenosť pri riešení ktoréhokoľvek zo 17 vybraných cieľov trvalo udržateľného rozvoja
  • Možnosť pracovať v 5 člennom tíme zloženom zo zástupcov z oblasti IKT a sociálnych vied
  • Mentoring pod vedením skúsených mentorov z celého sveta
  • Výhru až do výšky 5 000 €. Odmenu získajú 3 najlepšie tímy ocenené odbornou porotou. 3. miesto si odnesie odmenu 500 €, 2. miesto 1 500 € a 1. miesto odmenu až 3 000 €. 

Miesta si môžete registrovať buď ako jednotlivci alebo ako tímy (v prípade tímu je potrebná registrácia každého člena tímu) do 22. januára 2021 TU: http://bit.ly/3irBYMm 

Pozor, kapacita miest je obmedzená.

Viac info na http://bit.ly/2XTobVj

#commongroungcamp #medzinarodnepodujatie #trvaloudrzatelnyrozvoj #techevents #skusenost #mentoring #vyhra