Efektívne riešenie konfliktov

Popis udalosti

Nezhodám v názoroch a konfliktom sa niekedy nevyhneme. Nech sa akokoľvek snažíme. Ak tieto výmeny názorov prebiehajú v určitých medziach a sledujú spoločný cieľ, môžu byť dokonca užitočné.

Na workshope Vám predstavíme tipy, s ktorými budete riešiť konflikty s nadhľadom. Ako komunikovať konštruktívne s cieľom hľadania spoločného riešenia a bez zbytočných úderov pod pás.

Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov so štandardnými taktikami riešenia konfliktov s klientmi. Cieľom je osvojenie si vedenia dialógu a zvládnutie primeranej taktiky a proti argumentácie v obchodnom styku. Výsledkom workshopu je zdokonalenie sa vo vyjednávaní, ako predpoklad pre dlhodobú spoluprácu s obchodnými partnermi.

Na workshope sa budeme venovať témam:

• Význam efektívnej komunikácie pre úspešné vyjednávanie
• Negociácia
• Používanie argumentov a komunikácia

Tešíme sa na Vás na workshope: Efektívne riešenie konfliktov
Dňa 21.11.2019, 18:00 – 20:30 hod. na ulici Mierová 56, Bratislava – Ružinov
Cena kurzu je 21 € s DPH.
Prihláste sa cez web, na [email protected] alebo volajte na 0948 168 011.