energyhack vol.3

Popis udalosti

Prepoj dáta o výpadkoch elektrickej energie s pripravenými dátami SHMÚ o počasí za jeden celý rok. Analyzuj najčastejšie a najväčšie poruchy z pohľadu konečného spotrebiteľa spolu s poveternostnými vplyvmi v danej oblasti a pomôž obmedziť výpadky zapríčinené extrémnym počasím!

VÝZVA:

Dashboard / Notifikačný systém

1) Navrhni dashboard, ktorý zobrazí poruchy dodávok elektrickej energie v súvislosti s počasím v čase ich vzniku a ovplyvnenými zákazníkmi.  2) Navrhni notifikačný systém, ktorý na základe historických dát o poruchách a meteo dátach vie odporúčiť opatrenia smerom k zákazníkovi, alebo distribútorovi na obmedzenie najzávažnejších porúch v budúcnosti.

Tím s najlepším riešením výzvy získa:

8.000.- eur

Hodnotiace kritéria: 30% vizualizácia, 30% funkcionalita, 40% dopad opatrení na konečného spotrebiteľa

energyhack3:  14-15 jún 2019

PIATOK 14.JÚN
18:00 – 18:30  PREDSTAVENIE VÝZIEV + DÁT
18:30 – 19:00  PREDSTAVENIE / FORMOVANIE TÍMOV
19:00 – 20:00  FOLLOW-UP ENERGYHACK2
20:00 – 22:00  MENTORING: DÁTA
SOBOTA 15.JÚN
08:00 – 10:00  RAŇAJKY
10:00 – 12:00  MENTORING: KONCEPT
12:00 – 13:00  OBED
14:00 – 16:00  MENTORING: PREZENTÁCIE
16:00 – 17:00  FINALIZÁCIA PREZENTÁCIÍ
17:00 – 18:00  STUDENÝ BUFFET
18:00 – 19:30  PREZENTÁCIE RIEŠENÍ
19:30 – 20:00  VYHLÁSENIE VÍŤAZOV
20:00 – 22:00  NETWORKING