Enviro špecialista

enviro-special-169
Popis udalosti

Popis 

Čo obsahuje Vodný zákon? Ako sa posudzujú vplyvy na životné prostredie a čo robiť, keď nedostanete povolenie na investíciu? Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení zákona o odpadoch od 1. 1. 2019 uložená pokuta až do výšky 250 000 eur?

Na kurze sa naučíte orientovať sa v zákonoch týkajúcich sa enviro oblasti, zistíte, aké sú sú vaše práva a povinnosti a na všetko sa pozrieme pohľadom praxe. Veľa budeme diskutovať. Na záver získate Certifikát celoživotného vzdelávania a balík videoseminárov.

 

Komu je kurz určený:

Odborníkom z oblasti životného prostredia, starostom obcí, investorom, projektantom. Takisto je vhodný pre stavebný dozor, manažérov z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodárov, pracovníkov verejnej správy, podnikateľov, riadiacich a vedúcich pracovníkov.

 

Obsah (kurz prebieha 4 dni, ktoré sú rozvrhnuté na máj a jún):

  1. 5.: Vodný zákon a súvisiace predpisy
  2. 6: EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – skúsenosti s uplatňovaním v praxi
  3. 5.: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1.1.2019
  4. 6.: Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019

Lektori

Anna Gaálová – riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na sekcii vôd MŽP SR

Milan Luciak – spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Peter Gallovič – expert na odpadové hospodárstvo

Ľubomír Žiak – hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia MŽP SR

 

Staňte sa špecialistom na environmentalistiku a prihláste sa na: https://bit.ly/2S2Ji6e

Môžete napísať aj na [email protected] alebo zavolať na 0910 343 747

Tešíme sa na vás :)

zdroj: https://www.eseminare.sk/